Geen volledig pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid betaalde Abbott de eerste twee jaar je inkomen door. Daarna kom je in aanmerking voor een WIA- of IVA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is maximaal 70 procent van je laatstverdiende inkomen tot de WIA-loongrens van € 66.956 (2023) per jaar. Als je salaris hoger was dan die WIA loongrens, kreeg je van het pensioenfonds geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Deze informatie gaat over het pensioen dat je bij Abbott opbouwde tot en met uiterlijk 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen meer op. Bekijk hier informatie over de huidige pensioenregeling van Abbott. 

Voor het deel van je inkomen boven de WIA-loongrens had Abbott als werkgever een WIA-excedentverzekering afgesloten. Met deze verzekering werd de terugval in je inkomen beperkt tot 80 procent van het deel van je salaris dat boven de WIA loongrens ligt. De premie voor deze verzekering werd volledig door Abbott betaald.

Wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, ontving je een WGA-uitkering. Deze uitkering is een aantal jaren gerelateerd aan je laatstverdiende salaris. Daarna krijg je een vervolguitkering die is afgeleid van het minimumloon. Om deze vaak forse verlaging van het inkomen te voorkomen, heeft de werkgever Abbott een verzekering afgesloten waarvoor maandelijks premie werd ingehouden op je salaris. Deelname aan de verzekering is niet verplicht, maar de werkgever adviseerde dit wel. Je werd standaard aangemeld, tenzij je zelf actie nam om je af te melden.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023