Rendementen en rentetarieven

Invloed van rendementen en rentetarieven

Bij de Beschikbare Premie Module betalen zowel jij als Abbott een premie. Kik hier om te zien wat die premie is. De premies worden gestort op jouw persoonlijke ‘Mijn Pensioen’ beleggingsrekening bij NN Investment Partners. Daar worden ze, afhankelijk van jouw keuze, belegd of gespaard.

Pensioenuitkering

Met het kapitaal dat je hebt opgebouwd, koop je als je met pensioen gaat een periodieke pensioenuitkering. De aankoopprijzen daarvoor zijn onder andere afhankelijk van de marktrente. Hoe hoger de rente, hoe meer pensioen je kunt kopen. Je koopt een pensioenuitkering aan bij een verzekeringsmaatschappij, dus niet bij je pensioenfonds. Het verdient aanbeveling om offertes te vragen bij meerdere verzekeraars.

Vaste of variabele uitkering

Vroeger kon je bij je pensionering uitsluitend kiezen voor een levenslange vaste uitkering. Tegenwoordig kun je ook kiezen voor een variabele uitkering. Je blijft dan doorbeleggen na je pensioendatum. Je uitkering is afhankelijk van de beleggingsrendementen. Zijn die goed, dan is je uitkering hoger. Vallen ze tegen, dan is je uitkering lager. Je blijft dus risico nemen. Naast een vaste en een variabele uitkering bieden sommige verzekeraars ook een combinatie van die twee.

Naast de marktrente op het moment van pensionering, de levenskansen en de kosten, is je uitkering afhankelijk van hoeveel kapitaal je tot je pensionering hebt opgebouwd. Hoe beter de beleggingsresultaten waren, hoe meer kapitaal je hebt om een pensioen te kunnen kopen. Klik hier  voor meer informatie over de keuzes die je hebt bij het beleggen van je pensioenpremies.