Zelf keuzes maken voor je pensioenbeleggingen

De premies die jij en Abbott betalen, worden belegd op je eigen ‘Mijn Pensioen’ beleggingsrekening bij NN Investment Partners.

Je hebt inloggegevens voor deze pensioenrekening ontvangen. Via deze rekening kun je zelf verschillende beleggingskeuzes maken. Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden van de beleggingskeuzes. SPAN vindt het namelijk belangrijk dat je weet wat beleggen voor je pensioen inhoudt, welke risico’s je daarbij loopt en hoe je een portefeuille met beleggingen kunt samenstellen die past bij jouw risicoprofiel. Daarom zijn er een aantal korte video’s te vinden op de website van NNIP die je over deze onderdelen informeren. Hier kun je ook je risicoprofiel kiezen of wijzigen. Voordat je je risicoprofiel bepaalt of een keuze maakt voor een andere beleggingswijze, dien je eerst deze video’s te bekijken.

Beleggingen aangepast aan je leeftijd

Het principe van je beleggingsrekening bij NN Investment Partners is dat de beleggingen worden aangepast aan je leeftijd. Als je jong bent, wordt je kapitaal voor een groot deel belegd in aandelen. Beleggen in aandelen is meer risicovol dan beleggen in obligaties, maar daar staat tegenover dat er ook betere kansen zijn op een hoger rendement. Als de aandelenkoersen dalen als je nog jong bent, is er voldoende tijd om herstel af te wachten. Dat risico kun je niet nemen als je ouder bent. Naarmate je ouder wordt, belegt NN Investment Partners dus steeds minder voor je in aandelen en kiest men meer voor obligaties en spaargeld. Dit principe noemen we ‘life-cycle beleggen’: de beleggingen worden aangepast aan je levenscyclus. He hebt dan helemaal geen omkijken naar je beleggingsportefeuille. De meeste deelnemers van Abbott hebben hiervoor gekozen. Wel is het belangrijk om op de website je risicoprofiel te bepalen, zodat de Life Cycle het best op jouw persoonlijk situatie kan worden afgestemd.

Mix ‘Doorbeleggen’

Omdat je bij SPAN tegenwoordig bij pensionering kunt kiezen voor een variable pensioenuitkering, heeft het fonds samen met NN Investment Partners de beleggingsmix ‘Doorbeleggen’ ontwikkeld. Bij deze mix wordt er doorbelegd na de pensionering. Daarbij wordt het beleggingsrisico geleidelijker afgebouwd.

Deze mix is vooral interessant voor deelnemers die al ruim voor hun pensionering bedenken dat zij een voorkeur zullen hebben voor een variabele uitkering. Voor hen is het zaak tijdig voor te sorteren op die keus door hun premies te laten beleggen via de ‘Doorbeleggen’ mix.

NN Investment Partners zal alle deelnemers 15 jaar voor hun pensioendatum via een brief attenderen op de mogelijkheid van doorbeleggen. Deelnemers die korter dan 15 jaar voor hun pensioendatum zitten, hebben inmiddels deze brief al ontvangen of krijgen die binnenkort. Daarin staat hoe zij via het deelnemersportaal hun keus kunnen aangeven. Als je geen andere keus maakt, worden je premies gewoon belegd volgens je huidige beleggingskeuze. Wel zal SPAN je, zoals wettelijk is verplicht, na 5 jaar weer wijzen op de mogelijkheid tot het aanpassen van je keuze.

Eigen Verdeling & Sparen

Als je zelf meer invloed wilt hebben op hoe je geld in de Beschikbare Premie Module wordt belegd, dan je kiezen voor Eigen Verdeling en  Sparen.

Bij Eigen Verdeling & Sparen wordt je portefeuille samengesteld aan de hand van je eigen verdeelsleutel. Je kent daarbij zelf percentages toe aan de beschikbare beleggingsfondsen waarin je wilt beleggen of een percentage van je portefeuillewaarde in cash wilt houden (sparen). Met je pensioenpremies worden dan automatisch beleggingsfondsen gekocht aan de hand van jouw verdeelsleutel. Je loopt over het percentage van je portefeuillewaarde dat je spaart geen beleggingsrisico, maar je rendement zal meestal lager zijn dan met beleggen. Sparen bij Mijn Pensioen valt niet onder het depositogarantiestelsel. De kans dat je je spaargeld zou kwijtraken, is echter heel klein.