Premie van beschikbare premiemodule

Premietabel Beschikbare Premie Module

Leeftijd                  Jouw bijdrage        Werkgeversbijdrage             Totale bijdrage

20 – 24                   4,1 %                       0,3 %                                         4,4 %

25 – 29                   4,1 %                       1,3 %                                         5,4 %

30 – 34                   4,1 %                       2,4 %                                         6,5 %

35 – 39                   4,1 %                       3,9 %                                         8,0 %

40 – 44                   4,1 %                       5,6 %                                         9,7 %

45 – 49                   4,1 %                       7,8 %                                         11,9 %

50 – 54                   4,1 %                       10,4 %                                      14,5 %

55 – 59                   4,1 %                       13,8 %                                      17,9%

60 – 64                   4,1 %                       18,2 %                                      22,3 %

65 – 68                  4,1 %                       22,7 %                                      26,8 %

Je ziet dat jouw bijdrage stabiel op 4,1% blijft en dat de bijdrage van Abbott en dus ook de totale bijdrage steeds meer stijgt naarmate je ouder wordt. Dat komt omdat de beleggingsperiode tot je pensioen steeds korter wordt en er dus meer ingelegd moet worden om voldoende pensioen op te bouwen.