Abbott en jij betalen samen de premie

Jij en je werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. Die premie is verschillend voor de Basis Module en de Beschikbare Premie Module. Voor de Basis Module wordt jaarlijks een kostendekkende premie vastgesteld die voldoende is om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Zelf betaal je jaarlijks een vaste bijdrage van 4,1% van je pensioengrondslag in de Basis Module. Abbott betaalt verreweg het grootste deel van de premie die in 2019 voor de Basis Module rond 30% lag.

In de Beschikbare Premie Module is de premie die Abbott en jij betalen afhankelijk van je leeftijd. Hierbij geldt net als in de Basis Module voor jou een vaste eigen bijdrage van 4,1%. In dit geval dus van je pensioengrondslag  in de Beschikbare Premie Module. De tabel met de leeftijdsafhankelijke premie voor de Beschikbare Premie Module ziet er als volgt uit:

Premie Beschikbare Premie Module

Leeftijd                  Jouw bijdrage        Werkgeversbijdrage             Totale bijdrage
20 – 24                   4,1 %                       0,3 %                                          4,4 %
25 – 29                   4,1 %                       1,3 %                                          5,4 %
30 – 34                   4,1 %                       2,4 %                                          6,5 %
35 – 39                   4,1 %                       3,9 %                                         8,0 %
40 – 44                   4,1 %                       5,6 %                                         9,7 %
45 – 49                   4,1 %                       7,8 %                                        11,9 %
50 – 54                   4,1 %                       10,4 %                                      14,5 %
55 – 59                   4,1 %                       13,8 %                                      17,9 %
60 – 64                   4,1 %                       18,2 %                                      22,3 %
65 – 68                  4,1 %                       22,7 %                                      26,8 %

Rekenvoorbeeld

Laten we de premie die jij betaalt illustreren met een voorbeeld.

We nemen daarvoor hetzelfde rekenvoorbeeld dat we hebben gebruikt voor je pensioenopbouw. Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 90.000.

Premie in de Basis Module

Je pensioengrondslag voor de Basis Module is dan € 76.390 (het grensbedrag per 1 april 2023) – € 19.876 (de franchise) = € 56.514. Je jaarpremie is 4,1% van € 56.514 = € 2.317,07.

Premie in de Beschikbare Premie Module

Je pensioengrondslag in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 90.000 (je bruto jaarsalaris) – € 76.390 (het grensbedrag 2023) = € 13.610. Je jaarpremie is 4,1% van € 13.610 = € 558,01.

In totaal betaal je dus zelf per jaar € 2.317,07 + € 558,01 = € 2.875,08 aan pensioenpremie. Dit betekent dat je per maand € 2.875,08 : 12 = € 239,59 betaalt. Je werkgever houdt maandelijks jouw deel van de pensioenpremie in op je bruto salaris. Dit bedrag staat op je loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op je loonstrook.

Meer informatie over de financiering van de pensioenregeling vind je in de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota)


pensioen 123