SPAN ligt goed op koers met geactualiseerd herstelplan

Het bestuur van SPAN heeft een actualisatie van het herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daaruit blijkt dat het fonds goed op koers ligt met het herstel van de financiële positie. 

De dekkingsgraad is de graadmeter van hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Die geeft in een percentage de verhouding weer tussen de bezittingen (de beleggingen) en de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk fluctueren door schommelingen in bijvoorbeeld de rentestand of de aandelenkoersen. Daarom hanteren alle pensioenen de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.

Vereist vermogen

Voor alle pensioenfondsen geldt een absoluut minimum van rond 105%. Voor SPAN is dat 104,1%. Daarnaast is er voor elk fonds een vereist vermogen dat rekening houdt met een buffer om tegenvallers op te vangen. Dat vereist vermogen is onder meer afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico een fonds daarin neemt, hoe hoger het vereiste vermogen moet zijn. Voor SPAN is in het herstelplan 113,72% aangehouden.

Herstel loopt voor op planning 

Uit het herstelplan blijkt dat SPAN naar verwachting eind 2021 is hersteld naar het vereiste niveau. Aanvullende maatregelen zijn binnen het herstelplan dan ook niet nodig. De beleidsdekkingsgraad eind 2021 komt in het herstelplan uit op 117,28%, terwijl de vereiste dekkingsgraad op 113,72% ligt. 

SPAN diende op 18 maart 2021 het herstelplan in bij DNB. DNB stemde op 19 mei 2021 in met het herstelplan. 


home