Financiële positie van SPAN hersteld

Sinds december 2019 was een herstelplan van kracht voor de financiële positie van ons pensioenfonds. Dit kwam doordat het vermogen van het fonds langer dan drie maanden net onder het door De Nederlandsche Bank (DNB) vereiste vermogen lag. In mei van dit jaar diende SPAN een geactualiseerd herstelplan in bij DNB, waaruit bleek dat het fonds goed op koers lag om nog voor het einde van dit jaar uit herstel te komen. Inmiddels is het zover: per eind juni is SPAN formeel uit herstel.

Dekkingsgraad

De graadmeter die gebruikt wordt om te meten hoe het met de financiële positie van een fond is, is de beleidsdekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen de bezittingen (de beleggingen) en de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen) van het fonds, gemiddeld over 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van SPAN bereikte per 30 juni 114,1%. Dit is hoger dan het door DNB voor SPAN vereiste niveau van 112,9%. Daarmee is de financiële positie van SPAN officieel hersteld.


home