Bestuurslid Mathieu Willemsen herbenoemd

Bestuurslid Mathieu Willemsen is herbenoemd voor een volgende termijn van vier jaar. Zijn eerste termijn van vier jaar loopt af op 15 november 2021. De werkgever droeg hem opnieuw voor, waarmee zijn zittingstermijn met vier jaar verlengd zou worden. Tijdens de bestuursvergadering op 14 september jl. besloot het bestuur tot zijn herbenoeming.

Wij feliciteren Mathieu met zijn herbenoeming als bestuurslid en wensen hem voor zijn volgende termijn veel succes en plezier met het uitvoeren van zijn bestuurstaken.

Mathieu is in zijn functie als bestuurslid ook sleutelfunctiehouder Interne Audit. Wil je hier meer over weten? In de komende nieuwsbrief lees je in een interview met Mathieu wat dit inhoudt, en wat het betekent voor het fonds en haar deelnemers.


home