Juiste antwoorden Pensioenquiz 2021

 De Pensioen3daagse is weer achter de rug. We kijken terug op een geslaagde week. Velen van jullie volgden de online pensioenpresentatie. En maar liefst 362 mensen deden mee aan de pensioenquiz. De vragen waren nog niet zo eenvoudig, want slechts 36 personen hebben alle vragen goed beantwoord. De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht. Benieuwd naar de goede antwoorden? Lees dan verder.

1. Je pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen. Weet jij of je je partner zelf moet aanmelden voor het partnerpensioen?

 • Ja, dat moet altijd
 • Dat moet als ik samenwoon of in het buitenland ga trouwen
 • Dat hoeft alleen als ik in het buitenland ga trouwen

Het tweede antwoord is juist. Ben je in Nederland getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan krijgen wij hier automatisch bericht van. Woon je samen of ga je in het buitenland trouwen, dan moet je je partner aanmelden om ervoor te zorgen dat je partner later partnerpensioen kan krijgen als jij overlijdt. Dit doe je met het formulier dat je via Pensioencijfers kunt downloaden.

2. Stel je voor, je krijgt een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. Je kunt je opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenregeling via waardeoverdracht. Hoe werkt dit?

 • Ik vraag dit zelf aan bij mijn nieuwe pensioenfonds
 • Mijn opgebouwde pensioen gaat altijd vanzelf mee naar mijn nieuwe pensioenregeling
 • Mijn vorige werkgever zorgt dat dit geregeld wordt

Het eerste antwoord is juist. Als je een nieuwe baan hebt bij een nieuwe werkgever, dan kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenregeling. Dit vraag je zelf binnen zes maanden aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Deze neemt dan contact op met je vorige pensioenuitvoerder om de waarde van je opgebouwde pensioen op te vragen. Daarna ontvang je een berekening van wat je aan extra pensioen in je nieuwe regeling kunt krijgen als je de waarde overdraagt. Pas dan maak je je keuze. Is je pensioen kleiner dan € 503,24 bruto per jaar, dan mag je oude pensioenfonds dit automatisch overdragen naar je nieuwe pensioenfonds. Lees hier meer over waardeoverdracht.

3. Wat is er geregeld voor je kinderen als jij overlijdt?

 • Mijn kinderen krijgen 14% van het partnerpensioen als ik overlijd, tot hun 18e levensjaar.
 • Mijn kinderen krijgen tot hun 27e jaar 14% van het ouderdomspensioen dat ik zou hebben gekregen op mijn 68e.
 • Mijn kinderen krijgen tot hun 18e jaar 14% van het ouderdomspensioen dat ik zou hebben gekregen op mijn 68e. Als een kind arbeidsongeschikt is of studeert, krijgt het langer wezenpensioen, namelijk uiterlijk tot het 27 jaar is.

Het juiste antwoord is het laatste antwoord. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan kinderen tot 18 jaar. Als een kind arbeidsongeschikt is of nog studeert, krijgt het tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd wezenpensioen. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen op je 68e. Hier lees je meer over het wezenpensioen.

4. In onze pensioenregeling kun je eerder met pensioen gaan, namelijk vanaf 60 jaar. Wat gebeurt er met je pensioen als je dat doet?

 • Ik krijg tijdelijk een lager pensioen, maar dat wordt rechtgetrokken als ik 68 word
 • Ik krijg een lager pensioen dan wanneer ik op mijn 68e met pensioen zou gaan
 • Er verandert niets aan de hoogte van mijn pensioen

Het juiste antwoord is het tweede antwoord. Als je eerder met pensioen gaat, dan krijg je een iets lager pensioen dan wanneer je met 68 jaar zou stoppen met werken. Het wordt natuurlijk wel eerder uitbetaald. Lees hier meer informatie over eerder met pensioen gaan.

5. Als je gaat scheiden, of je beëindigt een geregistreerd partnerschap, dan moet je met elkaar een hoop afspraken maken over financiële zaken. Maar hoe zit het met je pensioe

 • Daar hoef ik met mijn ex-partner niets over af te spreken, mijn pensioen blijft gewoon van mij
 • Mijn ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat ik opbouwde tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook krijgt mijn ex-partner het deel van het partnerpensioen dat ik in die periode opbouwde.
 • Onze pensioenen worden automatisch met elkaar verrekend, daar hoef ik niets voor te doen.

Het juiste antwoord is het tweede antwoord. Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, plus het deel partnerpensioen dat je in die periode opbouwde. Over de verdeling van het ouderdomspensioen kun je ook een andere afspraak maken. Het is belangrijk om pensioen op de agenda te zetten als je financiële afspraken maakt, deze afspraken vast te leggen en ze door te geven aan AZL. Op Pensioencijfers vind je de formulieren waarmee je dat kunt doen. Hier lees je meer over dit onderwerp.

6. Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je wat je tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd, samen met je AOW. Kun je daar ook zien hoeveel  ouderdomspensioen jij en je partner samen krijgen?  

 • Nee. Je ziet alleen het partnerpensioen dat ik via Abbott opbouw
 • Ja, mijn partner kan tegelijkertijd met mij inloggen en dan zien we ons gezamenlijk pensioeninkomen
 • Ja, het pensioen van mijn partner is automatisch zichtbaar in mijn eigen overzicht

Het tweede antwoord is juist. Via Mijnpensioenoverzicht.nl kun je gezamenlijk met je partner inloggen. Dan zie je wat je samen aan pensioen en AOW gaat ontvangen, en vanaf welke leeftijd. Het is goed om dat eens samen te doen, dan heb je het overzicht en kun je, waar nodig, maatregelen nemen om jullie gezamenlijke pensioeninkomen te verbeteren. Neem eens een kijkje op Mijnpensioenoverzicht.nl voor meer informatie.

7. Als je arbeidsongeschikt wordt, is er het arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar bouw je dan nog wel pensioen op?  

 • Als ik arbeidsongeschikt raak, dan stopt mijn pensioenopbouw. Ik moet in die periode zelf, buiten de pensioenregeling om, voor aanvulling van mijn pensioen zorgen
 • In die situatie gaat mijn pensioenopbouw door, maar moet ik zelf de premie betalen voor het deel dat ik niet meer kan werken.
 • Als ik voor meer dan 35% arbeidsongeschikt ben, dan gaat mijn pensioenopbouw door voor het deel dat ik arbeidsongeschikt ben. Daar hoef ik geen premie voor te betalen

Het laatste antwoord is juist. Je pensioenopbouw gaat, als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, door voor het deel dat je niet meer kunt werken. Daar hoef jij of Abbott geen premie voor te betalen. Hier lees je meer over hoe dat zit.

8. In het pensioenakkoord staan de nieuwe afspraken over hoe we in Nederland pensioen gaan opbouwen. Deze afspraken zijn gemaakt tussen de overheid, werkgevers en werknemers. Wanneer gaat de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen volgens de huidige planning in?

 • 1 januari 2022
 • 1 januari 2023
 • De wet is al ingegaan

Het tweede antwoord is juist. Het is de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 ingaat. Op dat moment start er een overgangsperiode waarin eerst werkgevers en werknemers nieuwe afspraken maken over de pensioenregeling. Dit moet 1 januari 2025 klaar zijn. Daarna krijgen pensioenuitvoerders tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Over de inhoud van het pensioenakkoord lees je meer in deze nieuwsbrief.

9. Je kunt ervoor kiezen om je partnerpensioen in te ruilen voor meer ouderdomspensioen. Dit kan handig zijn als je geen partner hebt, of als je een partner hebt die zelf een goed pensioen heeft opgebouwd. Natuurlijk moet je partner het hier dan wel mee eens zijn. Wanneer mag je hiervoor kiezen?

 • Als ik met pensioen ga
 • Als ik ergens anders ga werken en stop met pensioen opbouwen via Abbott
 • Als je begint met werken bij Abbott

Het eerste antwoord is juist. Je kunt hiervoor kiezen tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Heb je geen partner, dan regelen wij dit automatisch voor je. Heb je wel een partner, dan moet deze tekenen voor akkoord. Je vraagt de uitruil zes maanden voor je pensioendatum bij ons aan. Hier lees je meer over het uitruilen van partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen.  

10. In de laatste nieuwsbrief kon je lezen dat de financiële positie van ons pensioenfonds hersteld is. Dat lezen we af aan het percentage van de dekkingsgraad. Maar wat is dat eigenlijk, een dekkingsgraad?

 • De dekkingsgraad is de verhouding tussen de pensioenuitkeringen van alle gepensioneerden en het vermogen van ons pensioenfonds
 • De dekkingsgraad is de verhouding tussen alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen, en het vermogen van ons pensioenfonds
 • De dekkingsgraad geeft weer hoeveel rendement we behalen op onze beleggingen

Het tweede antwoord is juist. Het is de verhouding tussen het vermogen van ons pensioenfonds, en alle pensioenen die we nu en in de toekomst uit moeten betalen. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het fonds precies genoeg geld in kas om te kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen. Hier lees je meer over de dekkingsgraad van ons pensioenfonds.


home