Nieuwe pensioenregeling vanaf 30 juni 2023

Vanaf 30 juni 2023 is er een nieuwe pensioenregeling voor alle medewerkers van Abbott Nederland. Werkgever Abbott, de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de vakorganisaties CNV en FNV hebben dit afgesproken. Bij de nieuwe regeling is de inleg het uitgangspunt; het is een (beschikbare) premieregeling. Daarmee is de pensioenregeling voor de huidige medewerkers klaar voor de toekomst.

Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen geeft nieuwe regels voor het opbouwen van pensioen in Nederland. Deze wet geldt vanaf 1 juli 2023.  Vanaf dat moment hebben pensioenuitvoerders maximaal 4,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen. Tot 1 juli 2023 gold een overgangsrecht. Werkgever Abbott, de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de vakorganisaties CNV en FNV hebben besloten om hier gebruik van te maken.

Nieuwe regels

In de nieuwe regels mag je, onder andere, alleen nog pensioen opbouwen in een  premieregeling. Hierbij is de inleg of premie het uitgangspunt en niet je salaris of een pensioenuitkering. De Basis Module was een eindloonregeling die uitging van je laatstverdiende salaris. Dit mag straks dus niet meer.  

Ook moet er voortaan voor een jongere of oudere deelnemer evenveel premie worden ingelegd. In het overgangsrecht staat een uitzondering hierop. Een beschikbare premieregeling die vóór 1 juli 2023 bestond en waarbij de hoogte van de inleg wel aan leeftijd gekoppeld is, mag blijven bestaan. Hier valt onze nieuwe regeling onder. Zo voorkomen we dat onze deelnemers in de leeftijd van 40-50 jaar te veel nadeel ondervinden van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Voor wie?

De nieuwe pensioenregeling geldt voor jou als je op dit moment pensioen opbouwt via Abbott Nederland. Tot en met 29 juni deed je dit in de Basis Module. Als je salaris hoger is dan € 76.390,- dan bouwde je pensioen op in zowel de Basis Module als in de Beschikbare Premie Module. Vanaf 30 juni komt hiervoor dus één regeling in de plaats.

Voor het deel van je brutosalaris dat hoger is dan € 128.810 (1 april 2023), kun je pensioen blijven opbouwen in de Netto Pensioenregeling. Aan deze regeling verandert niets.

Voor wie niet?

Er verandert niets voor jou als je al pensioen ontvangt. Dit geldt ook als je nog pensioen bij ons hebt staan maar niet meer voor Abbott Nederland werkt.

De volgende stappen

De komende maanden informeren de werkgever en wij je verder over alle details en wat het voor jouw pensioen betekent. Zo krijg je van ons in september een uitgebreide nieuwsbrief over de nieuwe regeling. Ook nemen wij de nieuwe regeling op in de administratie en passen wij onze communicatie aan.

Meer weten?

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over het besluit voor de nieuwe pensioenregeling. Geef je vragen nu alvast per mail door aan HR Support van Abbott Nederland, dan nemen we deze mee in de volgende communicatie-uitingen. Dat doe je via hr.support.nederland@abbott.com.

Lees hier alvast een samenvatting van de nieuwe afspraken.home