Nieuwe pensioenregeling

Donderdag 13 juli 2023

Vanaf 30 juni 2023 heeft Abbott Nederland een nieuwe pensioenregeling. Dit is nodig, omdat de nieuwe Wet toekomst pensioenen nieuwe regels geeft voor pensioen in Nederland. Zo mag straks bijvoorbeeld een eindloonregeling, zoals we die kenden in de Basis Module, niet meer volgens de wet.

Abbott, de Centrale Ondernemingsraad en de vakorganisaties CNV en FNV hebben afspraken gemaakt voor de nieuwe pensioenregeling. Dit zijn de afspraken:

 • Sociale partners streven naar de mogelijkheid om medewerkers die voor 1 januari 2028 AOW-gerechtigd zijn in de eindloonregeling te laten blijven. Op dit moment wordt onderzocht of dit juridisch mogelijk en administratief uitvoerbaar is. Wij verwachten dat hier in de komende weken meer bekend over zal worden.
 • Per 30 juni 2023 wijzigt de pensioenregeling voor het salarisdeel tot € 76.390 (basis module) van een eindloonregeling in een beschikbare-premieregeling.
 • Per 30 juni 2023 wijzigt ook de opbouw in de beschikbare premie module uit het pensioenreglement zoals dat nu van toepassing is.
 • De premie die is overeengekomen voor de opbouw van pensioenkapitaal is afhankelijk van de leeftijd en is gebaseerd op een marktrentestaffel gebaseerd op 2,0% rekenrente.
 • Ter vergelijking: de staffel die in de huidige beschikbare-premieregeling wordt gebruikt gaat uit van 4,0% rekenrente. Hoewel het misschien wat tegenstrijdig klinkt is in dit geval: hoe lager de rekenrente, hoe meer pensioenopbouw. Dit zie je in het volgende overzicht.
 • De franchise wordt per 30 juni verlaagd naar de fiscaal minimale franchise voor een beschikbare-premieregeling, te weten  € 16.322. Deze wordt daarna jaarlijks aangepast per 1 januari. Ook hier is minder meer: dit betekent dat je in de nieuwe regeling meer pensioen gaat opbouwen.
 • De opgebouwde pensioenen in de eindloonregeling blijven premievrij achter in de eindloonregeling. Zolang je in actieve dienst bent bij Abbott worden deze rechten jaarlijks per 1 april gegarandeerd verhoogd met een indexcijfer, zoals dit door het CBS voor de periode oktober tot oktober voorafgaande aan 1 april in enig jaar wordt gepubliceerd (cao particuliere bedrijven, versie huidige cijfers).
 • Op de pensioendatum wordt jouw pensioenkapitaal gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Hierbij krijg je hulp van een onafhankelijk financieel planner (op dit moment Partners in Planning).

Dit blijft hetzelfde

 • De definitie van het pensioengevend salaris blijft ongewijzigd.
 • De pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar.
 • De werknemersbijdrage blijft 4,1% van de pensioengrondslag.
 • De flexibiliteit om je pensioendatum te vervroegen of  uit te stellen wijzigt niet.
 • Het Pensioenfonds Abbott Nederland blijft de regeling voor alsnog uitvoeren.

Voor wie

De nieuwe pensioenregeling geldt voor jou als je op dit moment pensioen opbouwt via Abbott Nederland. Tot en met 29 juni deed je dit in de Basis Module. Als je salaris hoger is dan € 76.390,- dan bouwde je pensioen op in zowel de Basis Module als in de Beschikbare Premie Module. Vanaf 30 juni komt hiervoor dus één regeling in de plaats.

Voor het deel van je brutosalaris dat hoger is dan € 128.810 (1 april 2023), kun je pensioen blijven opbouwen in de Netto Pensioenregeling. Aan deze regeling verandert niets.

Voor wie niet

Er verandert niets voor jou als je al pensioen ontvangt. Dit geldt ook als je nog pensioen bij ons hebt staan maar niet meer voor Abbott Nederland werkt. Voor medewerkers die per 1 januari 2028 in dienst komen worden nog afspraken gemaakt tussen werkgever en de sociale partners.

Meer weten

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over het besluit voor de nieuwe pensioenregeling. Geef je vragen nu alvast per mail door aan HR Support van Abbott Nederland, dan nemen we deze mee in de volgende communicatie-uitingen. Dat doe je via hr.support.nederland@abbott.com.

Lees hier meer in de nieuwsbrief van september 2023.