(Her)benoeming bestuursleden goedgekeurd door DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ons laten weten dat zij akkoord gaat met de benoemingen van Hanka de Voogd en Marcel den Besten als bestuurslid van ons pensioenfonds. Dit geldt ook voor de herbenoeming van Eelco Dijkstra.

Hanka en Marcel liepen al een poosje mee als aspirant bestuurslid en hebben zo de benodigde ervaring opgedaan. Eelco is al bestuurslid en met zijn herbenoeming is zijn zittingstermijn verlengd. Ook is hij goedgekeurd als lid van de beleggingscommissie.

Marcel en Eelco zijn voorgedragen door de werkgever. Hanka is door het verantwoordingsorgaan voorgesteld namens de pensioengerechtigden.

Wij zijn blij dat het bestuur compleet is!

Gefeliciteerd Hanka, Marcel en Eelco met jullie (her)benoeming als bestuurslid. Wij wensen jullie veel succes en plezier met het uitvoeren van de bestuurstaken.


Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden. Hiervan draagt de werkgever er drie voor. De OR draagt namens de actieve deelnemers twee leden voor. Het verantwoordingsorgaan draagt een lid voor namens de pensioengerechtigden.home