Nieuw pensioenreglement is beschikbaar

Op onze website kun je veel informatie vinden over je pensioenregeling bij SPAN. Maar voor alle details moet je in het pensioenreglement kijken. Dat is ook het  document waar je als deelnemer rechten aan kunt ontlenen. Het nieuwe pensioenreglement voor 2022 is net gepubliceerd.

Wat is er veranderd

Er zijn niet veel veranderingen in het reglement per 1 april 2022 ten opzichte van het pensioenreglement voor 2021. De nieuwe grensbedragen voor bijvoorbeeld de salarisgrens van de Basis Module, de franchise en de maximum pensioenopbouw staan erin. Verder zijn de flexfactoren aangepast. Dat zijn berekeningsgrondslagen voor als je bijvoorbeeld eerder of later met pensioen wilt gaan.

Ook nieuw pensioenreglement voor Netto Pensioenregeling

Het maximumsalaris waarmee je pensioen kunt opbouwen met fiscale aftrek van de pensioenpremie is per 1 april 2022 € 114.866. Is je salaris hoger dan dit bedrag, dan kun je op vrijwillige basis boven deze grens pensioen opbouwen in de Netto Pensioenregeling. Ook daar is een nieuw pensioenreglement voor beschikbaar. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

Waar vind je het pensioenreglement?

Je vindt beide pensioenreglementen in laag 3 van het Pensioen 1-2-3  en onder de knop ‘Reglement’ onder ‘Publicaties’ rechtsboven op de homepage.

Voor dit artikel hebben we ook een paar directe links gemaakt:

Klik hier voor het pensioenreglement 2022 van de Basis Module en de Beschikbare Premie Module.
Klik hier voor het pensioenreglement 2022 van de Netto Pensioenregeling.

Je kunt het pensioenreglement ook opvragen. Stuur dan een email naar pf-abbott@azl.eu


home