Bert Kemperman herbenoemd als lid verantwoordingsorgaan

Bert Kemperman

Bert Kemperman is tijdens de bestuursvergadering van 17 mei 2022 opnieuw benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van SPAN namens de werknemers. Bert was de afgelopen jaren al lid namens de werknemers.

Bert meldde zich na een oproep opnieuw aan als kandidaat voor de vacature in het VO. Omdat hij de enige kandidaat was voor deze vacature, kon het bestuur hem rechtstreeks benoemen en waren verkiezingen niet nodig.

Wil je meer weten over het VO? Je leest hier meer over de andere leden en de taken van het VO.


home