Vacature in verantwoordingsorgaan namens werknemers

In het VO van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland zitten vertegenwoordigers namens de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Per 1 juli 2022 is er een vacature in het VO namens de werknemers. Dus dit is je kans om aan te schuiven rondom dit belangrijke onderwerp.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 1 april 2022


Wat doet het VO?

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dit beleid is uitgevoerd. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over belangrijke onderwerpen zoals het beloningsbeleid, het intern toezicht en het communicatiebeleid. Ook adviseert het verantwoordingsorgaan over zaken als liquidatie, fusie of overname, mocht dit aan de orde zijn. Het verantwoordingsorgaan vergadert een paar keer per jaar met het bestuur. Ook zijn er enkele eigen vergaderingen en soms is er telefonisch overleg. Kortom, lid zijn van het verantwoordingsorgaan is een interessante en uitdagende functie.

Pensioenopleiding is niet nodig

Je hebt vooraf geen speciale pensioenopleiding nodig om lid te worden van het VO. Enige kennis van en ervaring met pensioen is wel een pré. Na een benoeming als lid van het VO, bekijken het VO en het bestuur van het pensioenfonds of een aanvullende opleiding gewenst is. Via onderstaande link kun je het functieprofiel downloaden zodat je een idee hebt wat er van je wordt gevraagd.

FUNCTIEPROFIEL VO 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust

Wil je nog meer weten over wat het in de praktijk betekent, dan kun je mailen naar het  bestuursbureau van het pensioenfonds, BestuursbureauSPAN@montaepartners.nl. Je kan ook contact opnemen met Jeroen de Groot, werkzaam bij het bestuursbureau. Zijn telefoonnummer is: 06 – 55 461 902. Je kunt ook een van de andere leden van het verantwoordingsorgaan aanspreken, zoals Bert Kemperman, Bertho van den Berg, Marcel den Besten, Pim Klap, Ellis Minnesma of Liibaan Mohammed. Je vindt meer informatie op de website, Over het fonds.

Hoe meld jij jezelf aan?

Je kunt je tot en met 1 april 2022 aanmelden als kandidaat door SPAN een kort cv te sturen en een motivatie waarom je lid van het verantwoordingsorgaan wilt worden. Stuur de gevraagde gegevens per e-mail naar: BestuursbureauSPAN@montaepartners.nl

Vermeld in de onderwerpregel van je mail ‘Kandidaat Verantwoordingsorgaan’.

Volgende stappen

Na 1 april 2022 zal de verkiezingscommissie bepalen of de aangemelde kandidaten geschikt zijn. Als zich maar één geschikte kandidaat heeft aangemeld, hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden en wordt deze geschikte kandidaat benoemd. Zijn er meer geschikte kandidaten, dan worden er verkiezingen gehouden. De kandidaten ontvangen persoonlijk bericht en de verkiezingen worden op de website bekendgemaakt. Als er verkiezingen komen, ontvangen alle actieve deelnemers een mail om hun stem uit te brengen.

We zien uit naar je aanmelding.


home