Als je deels met pensioen gaat

Als je wel eerder dan op je 68ste jaar meer vrije tijd wilt, maar nog niet volledig wilt stoppen met werken, dan is deeltijdpensioen een interessante mogelijkheid. Je gaat dan voor een deel van je werktijd met pensioen. Voor het andere deel blijf je werken en voor dat deel blijf je pensioen opbouwen. Je totale pensioen wordt iets lager omdat je een deel eerder opneemt, maar de teruggang bij deeltijdpensioen is niet zo groot als bij vervroegd pensioen.

Je hebt bij Abbott de mogelijkheid om te kiezen voor deeltijdpensioen vanaf je 60ste jaar. Je kunt met deeltijdpensioen gaan in delen van 10% van je gewerkte aantal uren met een minimum van 20%. Je dient deeltijdpensioen zes maanden van tevoren aan te vragen. Je dient dan op te geven voor welk deel van je dienstverband je met pensioen wilt gaan en voor welk deel je blijft werken. Je werkgever moet het met die keus eens zijn. De eenmaal gemaakte keus in onherroepelijk. Je kunt niet later het aantal werkuren weer verhogen.

Als je met deeltijdpensioen gaat en je neemt ook deel aan de Beschikbare Premie Module (dit geldt ook voor de vroegere Vrijwillige Bijspaar Module), dan zul je op het moment dat je met deeltijdpensioen gaat ook een deel van je beschikbare pensioenkapitaal moeten aanwenden voor een direct ingaand ouderdomspensioen en een bijbehorend partnerpensioen. Dat pensioen koop je aan bij een externe verzekeraar. Afhankelijk van de mogelijkheden die de verzekeraar biedt, kun je kiezen voor een vaste of een variabele uitkering of een combinatie van deze twee.


pensioen 123