Geen volledig pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid betaalt Abbott de eerste twee jaar je inkomen door. Daarna kom je in aanmerking voor een WIA- of IVA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is maximaal 70 procent van je laatstverdiende inkomen tot de WIA loongrens van € 66.956 (2023) per jaar. Als je salaris hoger is dan die WIA loongrens, krijg je van het pensioenfonds geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.


Let op: Voor het deel van je inkomen boven de WIA loongrens heeft Abbott als werkgever een WIA excedentverzekering afgesloten. Met deze verzekering is de terugval in je inkomen beperkt tot 80 procent van het deel van je salaris dat boven de WIA loongrens ligt. De premie voor deze verzekering wordt volledig door Abbott betaald.

Wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvang je een WGA-uitkering. Deze uitkering is een aantal jaren gerelateerd aan je laatstverdiende salaris. Daarna krijg je een vervolguitkering die is afgeleid van het minimumloon. Om deze vaak forse verlaging van het inkomen te voorkomen, heeft de werkgever Abbott een verzekering afgesloten waarvoor maandelijks premie wordt ingehouden op je salaris. Deelname aan de verzekering is niet verplicht, maar de werkgever adviseert dit wel. Je wordt standaard aangemeld, tenzij je zelf actie neem om je af te melden.


pensioen 123