Hoeveel pensioen heb je nodig?

Je pensioen is je inkomen voor hopelijk nog vele jaren na je werkzame leven. Ongetwijfeld wil je de levensstandaard waaraan je nu gewend bent, graag zo veel mogelijk voortzetten als je met pensioen bent. Hoeveel pensioen je nodig hebt, is afhankelijk van je wensen en je persoonlijke situatie. Als je van plan bent veel lange buitenlandse reizen te gaan maken, heb je meer nodig dan wanneer je vooral rustig thuis wilt genieten van je pensioen of lokaal vrijwilligerswerk wilt doen. Ook speelt mee of je woont in een eigen huis dat grotendeels is afbetaald of in een huurwoning of dat je vermogen hebt uit een erfenis of andere bronnen.

Toon tijdig interesse

Het is belangrijk je goed op de hoogte te stellen van wat voor pensioen je later kunt verwachten en of dit, eventueel in combinatie met andere financiële bronnen, genoeg is om later te kunnen leven zoals je dat graag zou willen. Veel mensen gaan zich pas echt in hun pensioen verdiepen vlak voordat ze daadwerkelijk met pensioen gaan. Dan is het echter te laat om nog iets te kunnen doen als het niveau van de verwachte pensioenuitkering tegenvalt.

Totaaloverzicht via Mijnpensioenoverzicht.nl

Van het Abbott pensioenfonds ontvang je ieder jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)  waarop je kunt zien wat je aan pensioen hebt opgebouwd. Daarnaast krijg je AOW van de overheid en wellicht heb je nog bij andere werkgevers pensioen opgebouwd. Een compleet overzicht van je opgebouwde pensioen, inclusief je AOW, kun je vinden op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Om te kunnen inloggen, heb je je DigiD nodig. Dit is je digitale identiteitscode van de overheid. Als je die nog niet hebt, kun je die aanvragen via de website www.digid.nl.

Verschil tussen verwachting en uiteindelijk pensioen

Bij Abbott bouw je tot een jaarsalaris van € 65.330 (per april 2022) pensioen op in de Basis Module. Dit is een eindloonregeling waarbij het pensioen tot de genoemde grens wordt gebaseerd op het laatst verdiende salaris voordat je met pensioen gaat. Het verwachte pensioen uit de Basis Module is een stuk zekerder dan het verwachte pensioen uit de Beschikbare Premie Module. Met je daarin opgebouwde kapitaal moet je te zijner tijd een pensioen aankopen en dat doe je op basis van de tarieven die dan gelden. Bovendien is de hoogte van je pensioenkapitaal sterk afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten in de loop der jaren. Als je met pensioen gaat kun je bij omzetting van je kapitaal in een pensioenuitkering kiezen uit een vaste levenslange uitkering of een variabele uitkering, waarbij je blijft doorbeleggen na je pensionering. Je kunt ook kiezen voor een combinatie van een vaste en een variabele uitkering.

Wat te doen als verwacht pensioen tegenvalt?

Wat kun je nu doen als je verwachte pensioen niet aan je wensen voldoet? Binnen de Basis Module kun je daar niets doen. Binnen de Beschikbare Premie Module zou je kunnen kiezen voor een andere beleggingsmix. Bedenk daarbij wel dat de kans op meer rendement altijd gepaard gaat met een hoger risico. Klik hier voor meer informatie over de keuzemogelijkheden binnen de beschikbare premiemodule.

Zelf extra sparen

De meest voor de hand liggende mogelijkheid om iets te doen om je verwachte pensioen te verhogen is zelf extra te sparen. Bij Abbott kenden we daarvoor de Vrijwillige Bijspaar Module. De belastingregels zijn echter zodanig gewijzigd dat de mogelijkheden om belastingvrij te sparen al volledig in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module worden benut. Vanaf 1 januari 2015 is het daarom niet meer toegestaan om nog nieuwe  stortingen in de Vrijwillige Bijspaar Module te doen.

Je kunt ervoor kiezen zelf voor je pensioen te sparen via een bankspaarrekening of een pensioenverzekering of door te beleggen in beleggingsfondsen. Een financieel adviseur kan je daarbij adviseren.

Neem de zelf de regie

Bij Abbott kun je eens in de vijf jaar op kosten van het bedrijf je financiële situatie laten doorlichten door het onafhankelijke bureau Partners in Planning.

In ieder geval is het belangrijk zelf de regie te nemen voor je pensioen en op tijd maatregelen te treffen indien je verwachte pensioen niet aan je wensen voldoet.