Europese wetgeving duurzaamheid van beleggingen

Op 10 maart 2021 is de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation, hierna SFDR) in werking getreden. De SFDR is onderdeel van het EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Op dit moment is de secundaire wetgeving met alle onderliggende technische standaarden nog niet bekend.

Vanuit deze Europese wetgeving verklaart Pensioenfonds Abbott het volgende:

“Pensioenfonds Abbott houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving.

Omdat de secundaire wetgeving nog niet definitief is, kan Pensioenfonds Abbott niet beoordelen of Pensioenfonds Abbott hieraan voldoet. Bovendien biedt de wetgeving kleinere entiteiten met minder dan 500 werknemers de mogelijkheid om op een minder uitgebreid niveau te rapporteren over de duurzaamheidsfactoren die Pensioenfonds Abbott meeweegt. Pensioenfonds Abbott maakt gebruik van deze mogelijkheid, om hoge kosten van extra rapportages te voorkomen.

Pensioenfonds Abbott classificeert de pensioenregeling als een regeling die geen ecologische of sociale kenmerken promoot, omdat het duurzaamheidsaspect geen primaire doelstelling is van het fonds. Pensioenfonds Abbott stelt de deelnemers centraal en Pensioenfonds Abbott zorgt ervoor dat het pensioen op een goede en kostenefficiënte manier geadministreerd wordt en deelnemers op tijd het pensioen uitbetaald krijgen. De exacte eisen waaraan moet worden voldaan voor een andere kwalificatie zijn op dit moment nog niet bekend. Om hoge (onvoorziene) kosten van extra rapportages te voorkomen is voor de huidige kwalificatie gekozen. Voor meer informatie over de wijze waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheid verwijstverwijst Pensioenfonds Abbott naar het MVB-beleid.”

Pensioenfonds Abbott houdt zich aan Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Het beloningsbeleid van Pensioenfonds Abbott zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s. Een op grond van het beloningsbeleid toegekende beloning is niet afhankelijk van het al dan niet nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Taxonomieverordening

SPAN heeft geen beleggingen conform de Europese Taxonomie Verordening (verordening (EU) 2020/282).

In de Taxonomieverordening is aangegeven of een economische activiteit duurzaam is of niet. Op basis van deze verordening moeten pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 aangeven of zij ecologisch duurzaam beleggen. De taxonomieverordening hangt dus nauw samen met de SFDR. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Alle verklaringen zal Pensioenfonds Abbott evalueren zodra de secundaire wetgeving definitief is.