Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

 

Deze pagina is gereserveerd voor nieuws van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. De inhoud van deze pagina is daarom de verantwoordelijkheid van het Verantwoordingsorgaan en niet van het bestuur van het pensioenfonds.

 

Het Verantwoordingsorgaan is in het kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen op 1 juli 2014 in de plaats gekomen voor de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan oude stijl.

Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop,  bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

 

Tevens krijgt het Verantwoordingsorgaan de gelegenheid advies uit te brengen over zaken als het beloningsbeleid, het intern toezicht (Visitatiecommissie), het communicatiebeleid en de interne klachten- en geschillenprocedure. Het Verantwoordingsorgaan mag ook adviseren over gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen door het fonds en over zaken als liquidatie, fusie of splitsing van het fonds.

 

Het bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen jaarlijks enkele keren bij elkaar. Die vergaderingen worden aan het begin van het jaar afgesproken.

 

Maak kennis met Verantwoordingorgaan

In de nieuwsbrief van 2014 stond een interview met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan en werden de leden voorgesteld. Klik hier om deze pagina's te bekijken. In 2015 verschenen interviews met nieuwe leden Maaike Kronenenberg en Maurice Raven. Klik hier om die interviews te lezen. Maurice Raven is voorzitter geworden van het verantwoordingsorgaan omdat Yvonne Groen per 1 januari 2017 aspirant lid is geworden van het bestuur van het pensioenfonds. In april 2017 is Bertho van den Berg gekozen als lid van het verantwoordingsorgaan. Een interview met hem is te lezen op pagina 5 van de nieuwsbrief september 2017.