Home > Pensioen 123 - laag 1


Hoe is uw pensioen geregeld?

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je krijgt als je deelnemer bent aan onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je in ons beleggingsbeleid op onze website.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. Klik op de iconen of de tekst ‘meer informatie’ om naar laag 2 te gaan. Daarin vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.
Dit Pensioen 1-2-3 behandelt de pensioenregeling volgens het huidige pensioenreglement 2019. Als voor jou een eerder reglement van toepassing is, kun je dat vinden in laag 3.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Dat ontvang je als je 68 jaar wordt. Meer informatie

In de beschikbare premieregeling (de Beschikbare Premie Module) zijn het partnerpensioen en het wezenpensioen verzekerd zo lang je bij Abbott in dienst bent. Meer informatie

Word je langdurig arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar je betaalt dan zelf geen premie meer. Meer informatie

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Klik door naar het pensioenreglement of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

De Basis Module van de pensioenregeling van Abbott is een eindloonregeling. Dit betekent dat tijdens je loopbaan alle salarisverhogingen worden meegenomen in je pensioenopbouw, maar dat na de pensioendatum de uitkering niet meer wordt aangepast aan de stijging van de consumentenprijzen. De Beschikbare Premie Module kent ook geen toeslagverlening.

Alleen als je in actieve dienst zou overlijden voor je pensioenrichtleeftijd wordt het partner- en/of wezenpensioen jaarlijks verhoogd met 3% tot je de pensioenrichtleeftijd zou hebben bereikt. Meer informatie.

Word je arbeidsongeschikt? Dan ontvang je geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. Meer informatie

Hoe bouw je pensioen op?

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Abbott kent een pensioenregeling die uit twee delen bestaat waarbij de pensioenopbouw op een verschillende manier is geregeld.

 

De Basis Module is een eindloonregeling waarbij je pensioenuitkering wordt gebaseerd op je laatst verdiende salaris. Dat pensioen ontvang je tot het eind van je leven. De Basis Module geldt tot een bepaalde salarisgrens die jaarlijks in april wordt vastgesteld. Voor 2022 is die grens € 65.330. Meer informatie

Als je meer verdient dan de salarisgrens voor de Basis Module bouw je voor je salaris boven die grens tot aan een jaarsalaris van € 114.866 (per 1 april 2022) pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Dit is een beschikbare premieregeling waarbij het uiteindelijke pensioenresultaat afhankelijk is van de behaalde beleggingsopbrengsten en de tarieven voor het aankopen van een pensioenuitkering.  Meer informatie

Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon. Over € 16.998 bouw je in 2022 geen pensioen op omdat je later ook AOW van de overheid gaat ontvangen. Over het brutoloon min het drempelbedrag (de franchise) bouw je in de Basis Module jaarlijks 1,657% aan pensioen op. In de Beschikbare Premie Module bouw je pensioen op via een beschikbare premie die verschilt afhankelijk van je leeftijd.  Meer informatie

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook. Meer informatie

Welke keuzes heb je zelf?

 

Verander je van baan? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie


Wil je je pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker. Meer informatie

Je bouwt pensioen op over je salaris tot € 114.866 (geldt per 1 april 2022). Verdien je meer, dan kun je ervoor kiezen mee te doen aan een aparte pensioenregeling. Meer informatie

Wil je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor je partner? Dat kan als je met pensioen gaat. Meer informatie

Wil je het partnerpensioen  of een deel daarvan  omruilen voor ouderdomspensioen voor jezelf? Dat kan als je met pensioen gaat. Meer informatie

Wil je geleidelijk minder gaan werken? Dan kun je ervoor kiezen een deel van je pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet je zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met je werkgever. Meer informatie

Wil je eerder of later met pensioen gaan? Vervroegen moet je zes maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen en uitstellen drie maanden voor je pensioendatum. Bespreek deze keuzemogelijkheiden met je werkgever. Meer informatie

Wil je beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Die keuze kun je maken als je met pensioen gaat. Meer informatie

Als je ook pensioen opbouwt in de Beschikbare Premie Module heb je verschillende keuzemogelijkheden hoe je premies worden belegd. Meer informatie

Op je pensioendatum koop je van je pensioenkapitaal uit de Beschikbare Premie Module, de voormalige Vrijwillige Bijspaar Module en eventueel de Netto Pensioenregeling een periodieke uitkering. Die koop je niet bij het pensioenfonds, maar bij een door jou te kiezen verzekeraar of pensioenuitvoerder. Afhankelijk van de mogelijkheden die deze verzekeraar of pensioenuitvoerder biedt, kun je kiezen uit een vaste levenslange uitkering, een variabele uitkering of een combinatie van deze twee, waarbij er tot na de pensioeningang beleggingsrisico wordt genomen. Meer informatie

Hoe zeker is je pensioen?

Hoewel de Basis Module is gericht op een uitkering gebaseerd op je laatstverdiende salaris, staat de hoogte van je pensioen niet vast.

Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Bij de Beschikbare Premie Module heb je pas op de pensioendatum zekerheid over de hoogte van je pensioenuitkering. Je pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van je beschikbare premie, de rendementen op je beleggingen en het tarief dat verzekeringsmaatschappijen hanteren bij de aankoop van je pensioen. Meer informatie

De pensioenregeling van Abbott kent geen indexatie.

De Basis Module is een eindloonregeling. Dit betekent dat tijdens je loopbaan alle salarisverhogingen worden meegenomen in je pensioenopbouw, maar dat na de pensioendatum de uitkering niet meer wordt aangepast aan de stijging van de consumentenprijzen.Alleen als je in actieve dienst zou overlijden voor je pensioenrichtdatum, wordt het partner- en/of wezenpensioen jaarlijks verhoogd met 3% tot je de pensioenrichtleeftijd zou hebben bereikt.

 De Beschikbare Premie Module kent ook geen toeslagverlening. Meer informatie

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig - één of meer van deze maatregelen:

  • De werkgever stort een extra premie om het tekort op te heffen
  • Je premie kan omhoog gaan.
  • Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Abbot Nederland maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Voor de Beschikbare Module berekenen de beleggingsfondsen jaarlijks beheerkosten die zijn begrepen in de koersen van die fondsen. Meer informatie

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert. Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

Als je arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Meer informatie

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Meer informatie

Als je verhuist naar het buitenland. Meer informatie

Als je werkloos wordt. Meer informatie

Als je meer of minder gaat werken. Meer informatie.

Als je tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof. Meer informatie.

Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Meer informatie

Voetteksten

Anker