Premievrije voortzetting van je pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt wordt, is Abbott de eerste twee jaar verantwoordelijk voor je inkomen. Je pensioenopbouw gaat dan gewoon door. Als je na die twee jaar nog steeds ziek bent, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Je pensioenopbouw gaat dan (gedeeltelijk) door, afhankelijk van het percentage van je arbeidsongeschiktheid.

Daarvoor geldt de volgende tabel:

Bij een mate van arbeidsongeschiktheid vanbedraagt de voorzetting van de pensioenopbouw
0 tot 35%0%
35 tot 45%40%
45 tot 55%50%
55 tot 65%60%
65 tot 80%72,5%
80% of meer100%

Als je mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, verandert ook het percentage van de voortzetting van je pensioenopbouw. De eigen premie die je betaalt, is afhankelijk van het voortzettingspercentage. Als dat bijvoorbeeld 60% is, dan hoef je 60% van je eigen premiebijdrage niet te betalen.

De pensioenopbouw wordt gebaseerd op de pensioengrondslag zoals die gold toen je arbeidsongeschikt werd. Indien je in deeltijd werkte, geldt het deeltijdpercentage op het moment dat je arbeidsongeschikt werd. De pensioenopbouw gaat door zolang je recht blijft houden op een WIA-uitkering, maar uiterlijk tot je pensioendatum.

Uit dienst gaan als je deels arbeidsongeschikt bent

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan kan het zijn dat je voor het deel dat je nog wel kunt werken een nieuwe werkgever vindt. In dat geval blijven wij jouw pensioen verder opbouwen voor het percentage dat bij je mate van arbeidsongeschiktheid hoort op het moment dat je uit dienst ging bij Abbott. Word je méér arbeidsongeschikt, dan verhogen wij dit percentage niet. Word je minder arbeidsongeschikt, dan gaat het percentage mee omlaag.

In dienst komen als je deels arbeidsongeschikt bent 

Kom je in dienst terwijl je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan bouw je bij ons pensioen op voor het deel dat je bij Abbott in dienst bent. We zetten je pensioenopbouw níet premievrij voort voor het deel dat je al arbeidsongeschikt was. Mogelijk doet jouw vorige pensioenuitvoerder dit wel. Word je vervolgens méér arbeidsongeschikt dan je was toen je bij Abbott in dienst kwam, dan zetten wij je pensioenopbouw wel voort voor het deel dat je méér arbeidsongeschikt bent geworden.

Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Alle details over arbeidsongeschiktheid en pensioen vind je in het pensioenreglement.


pensioen 123