Ouderdomspensioen

Je neemt deel aan de pensioenregeling van Abbott en daarom bouw je ouderdomspensioen op bij Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN). Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt. Ongeveer zes maanden voor je pensioen krijg je daarover een brief van onze administrateur AZL. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie over de AOW vind je op www.svb.nl.

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van SPAN is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan je deelneemt en het aantal jaren dat je deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf je 68ste jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het verwachte ouderdomspensioen vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan je deelneemt, is tot een jaarsalaris van € 76.390 (2023, dit bedrag wordt jaarlijks in april aangepast) een eindloonregeling (de Basis Module). Je pensioenuitkering wordt voor dat deel gebaseerd op je laatste verdiende salaris. Het bruto jaarsalaris dat voor de pensioenberekening meetelt, is 13 x het maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en vermenigvuldigd met één plus de gemiddelde ploegendienstfactor. Je bouwt niet over je hele loon pensioen op. SPAN houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise. Die franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2023 is deze € 19.876. Het bedrag dat overblijft als we de franchise aftrekken van je bruto jaarsalaris noemen we de pensioengrondslag. Over die pensioengrondslag bouw je tot het grensbedrag van € 76.390 jaarlijks 1,657% aan pensioen op.

Als je meer verdient dan het grensbedrag, bouw je voor het gedeelte erboven tot maximaal € 128.810 (per 1 april 2023)  pensioen op in de beschikbare premieregeling (de Beschikbare Premie Module). Hierbij bouw je een pensioenkapitaal op via premies die jij en je werkgever betalen. De hoogte van die premies is afhankelijk van je leeftijd. De premies worden belegd en uiteindelijk is je pensioenuitkering afhankelijk van de hoogte van het kapitaal dat je met de premies en rendementen op de beleggingen hebt opgebouwd. Een andere belangrijke factor voor de hoogte van je pensioenuitkering zijn de tarieven voor het inkopen van een  pensioenuitkering op het moment dat je met pensioen gaat. Je kunt dan kiezen voor een vaste levenslange uitkering of een variabele uitkering, waarbij je blijft doorbeleggen na je pensioendatum. Ook is soms een combinatie van een vaste en een variabele uitkering mogelijk.

Als je meer verdient dan € 128.810 (2023) per jaar, telt je inkomen boven die grens niet meer mee voor je pensioenopbouw. Wel kun je er dan voor kiezen om vrijwillig in de Netto Pensioenregeling te sparen voor je pensioen van je nettosalaris. Dit is een beschikbare premieregeling.

Voorbeeld

Laten we de pensioenopbouw verduidelijken met een voorbeeld.
Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 90.000. Je bouwt dus pensioen op in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module.

Pensioenopbouw in de Basis Module

Je pensioengrondslag voor de Basis Module is dan € 76.390 (grensbedrag 2023) – € 19.876 ( franchise 2023) = € 56.514.
Je bouwt in dat betreffende jaar 1,657% pensioen op over € 56.514= € 936,44.

Pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module

Je pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 90.000 (je bruto jaarsalaris) – € 76.390 (het grensbedrag 2023) = € 13.610. Als je 40 jaar bent is de totale beschikbare premie 9,7%. Je opbouw is dus 9,7% van € 13.610 = € 1.320.
Dat bedrag wordt in dat jaar toegevoegd aan je pensioenkapitaal.

Pensioen en deeltijd

Als je in deeltijd werkt, is je pensioenopbouw gekoppeld aan je deeltijdpercentage. Als je bijvoorbeeld 60% van een volledig dienstverband werkt, is je pensioenopbouw ook 60% van wat je bij een volledig dienstverband zou opbouwen. De precieze regels over de inhoud van je pensioenregeling vind je in het pensioenreglement.


pensioen 123