Geen indexatie

Veel pensioenregelingen in Nederland kennen voorwaardelijke toeslagverlening (vaak ook indexatie genoemd). Dat wil zeggen dat de pensioenen worden aangepast aan de ontwikkeling van de lonen of de consumentenprijzen indien de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De pensioenregeling van Abbott kent geen indexatie vanwege het bijzondere karakter van de regeling. De Basis Module is namelijk een eindloonregeling en dat is een regeling die in Nederland bijna niet meer voorkomt omdat veel bedrijven die te kostbaar vinden.

Abbott heeft samen met de vakorganisaties en ondernemingsraden besloten voor de Basis Module de eindloonregeling te handhaven, maar wel zonder indexatie van de ingegane pensioenen en de aanspraken van gewezen deelnemers. Bij een eindloonregeling wordt je pensioen gebaseerd op je laatst verdiende salaris voordat je met pensioen gaat. In de loop van je carrière zal je salaris gewoonlijk stijgen, niet alleen door verhogingen die in de cao worden afgesproken, maar ook door promoties en functieveranderingen. Al die verhogingen worden met terugwerkende kracht meegenomen in je pensioenopbouw. Daardoor zul je bij aanvang van je pensioen een aanzienlijk hogere pensioenuitkering hebben dan bij een middelloonregeling waarbij je salaris wordt gebaseerd over het salaris dat je gemiddeld over je hele loopbaan hebt verdiend. Bij de eindloonregeling van Abbott wordt je pensioen na je pensionering niet meer aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Het pensioen dat je bij je pensionering krijgt, houd je levenslang.

De Beschikbare Premie Module kent door het karakter van een beschikbare premieregeling ook geen indexatie. Jij en Abbott betalen premies. Die worden belegd en naarmate je meer rendement maakt, bouw je een hoger pensioenkapitaal op. Met dat kapitaal dien je als je met pensioen wilt gaan een periodieke pensioenuitkering aan te kopen. Dat doe je  bij een externe verzekeraar. Afhankelijk van de mogelijkheden die verzekeraars bieden, kun je kiezen voor een vaste of een variabele uitkering en soms ook voor een combinatie van die twee. Bij een variabele uitkering blijf je na je pensionering doorbeleggen en is je uitkering afhankelijk van de behaalde rendementen.  Op het moment dat je je pensioenkapitaal omzet in een periodieke uitkering is de rentestand van groot belang. Hoe hoger de rente hoe meer pensioen je kunt aankopen met je kapitaal.

De pensioenregeling van Abbott kent een uitzondering waarbij het pensioen wel geïndexeerd wordt. Als je in actieve dienst zou overlijden voor je pensioenrichtdatum, wordt het partner- en/of wezenpensioen in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module jaarlijks verhoogd met 3% tot je de pensioenrichtleeftijd zou hebben bereikt.

Meer informatie vind je in het pensioenreglement.


pensioen 123