Meer over de opbouw

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. De pensioenregeling van Abbott kent twee onderdelen: de Basis Module tot aan een grensbedrag dat jaarlijks is april wordt vastgesteld. Voor 2023 is dat een jaarsalaris van € 76.390. Verdien je meer, dan bouw je over het resterende deel tot aan een maximum van € 128.810 (2023) pensioen op in Beschikbare Premie Module. 

In de Basis Module bouw je niet over je volledige salaris tot het grensbedrag pensioen op. Er is een drempelbedrag (de franchise) waarover je geen pensioen opbouwt omdat er rekening mee wordt gehouden dat je later ook AOW van de overheid krijgt. Dit drempelbedrag heet de franchise. Die is voor 2023 € 19.876.

Rekenvoorbeeld

Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 90.000. Je bouwt dus pensioen op in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module.

Pensioenopbouw in de Basis Module

Je pensioengrondslag voor de Basis Module is € 76.390 (het grensbedrag) – € 19.876 (de franchise) = € 56.514.
Je bouwt in dat betreffende jaar 1,657% pensioen op over € 56.514 = € 936,44.

Pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module

Je pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 90.000 (je bruto jaarsalaris) – € 76.390 (het grensbedrag) = € 13.610. Als je 40 jaar bent is de totale beschikbare premie 9,7%. Je opbouw is dus 9,7% van € 13.610 = € 1.320,17.

Dat bedrag wordt in dat jaar toegevoegd aan je pensioenkapitaal.


pensioen 123