Basismodule

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Abbott kent een pensioenregeling die uit twee delen bestaat waarbij de pensioenopbouw op een verschillende manier is geregeld.

De Basis Module is een eindloonregeling waarbij je pensioenuitkering wordt gebaseerd op je laatst verdiende salaris. Dat pensioen ontvang je tot het eind van je leven. De Basis Module geldt tot een bepaalde salarisgrens die jaarlijks in april wordt vastgesteld. Voor 2023 is die grens € 76.390.
Je pensioenuitkering wordt voor dat deel gebaseerd op je laatste verdiende salaris. Het bruto jaarsalaris dat voor de pensioenberekening meetelt, is 13 x het maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en vermenigvuldigd met één plus de gemiddelde ploegendienstfactor. Je bouwt niet over je hele loon pensioen op. Het pensioenfonds houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise. Die franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2023 is deze € 19.876. Het bedrag dat overblijft als we de franchise aftrekken van je bruto jaarsalaris noemen we de pensioengrondslag. Over die pensioengrondslag bouw je tot het grensbedrag van € 76.390 jaarlijks 1,657% aan pensioen op.


pensioen 123