Basis Module

Je bouwt pensioen op in de pensioenregeling van Abbott. Tot een bruto jaarsalaris van € 76.390 (april 2023) doe je dit in de Basis Module. Ontvang je meer salaris, dan bouw je boven dit salaris pensioen op in de Beschikbare Premie Module. In de Basis Module is er een pensioen voor jezelf, voor je partner en je kinderen.

Pensioen voor jezelf

Het pensioen voor jezelf is het ouderdomspensioen. Dit krijg je vanaf het moment dat je met pensioen gaat. In de pensioenregeling is de richtlijn dat je op je 68ste met pensioen gaat. Maar je kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Je krijgt je pensioen uitbetaald zolang je leeft. Dit is het ouderdomspensioen.

Pensioen voor je partner en/of kinderen

Als jij overlijdt, dan is er een partnerpensioen voor je partner. Dit is degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of mee samenwoont. Je partner ontvangt het partnerpensioen zolang je partner leeft. Hier lees je of en hoe je je partner bij ons moet aanmelden.

Heb je kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en/of studerende of invalide kinderen tot 27 jaar, dan is er voor hen een wezenpensioen. Hier lees je er meer over.

Eindloonregeling

Deze pensioenregeling gaat uit van het salaris dat je als laatste verdient voordat je met pensioen gaat. Hoeveel pensioen je krijgt is afhankelijk van je salaris en hoe lang je voor Abbott hebt gewerkt. Dit is een eindloonregeling. Als met pensioen gaat, dan krijg je geen verhogingen meer van je pensioen. Hier lees je daar meer over.

Pensioen opbouwen

Je bouwt pensioen op over een deel van je salaris. Dit is omdat je ook al een uitkering van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat, de AOW. Het salaris waar wij vanuit gaan is 13x je maandsalaris plus je vakantie-uitkering en eventuele vaste toeslagen. In laag 2 van het Pensioen 1-2-3  lees je een uitgebreide uitleg over hoe we je pensioen berekenen.

Premie

Abbott en jij betalen premie om je pensioen op te bouwen. De jaarpremie voor jou is 4,1% van het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt.