Beschikbare Premie Module

Verdien je meer dan € 65.330 (per 1 april 2022) per jaar, dan bouw je voor het deel van je salaris boven deze grens pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Dit geldt tot een maximumsalaris van € 114.866 (april 2022) per jaar. Boven dit bedrag is er geen belastingvrij pensioensparen meer toegestaan. Abbott biedt medewerkers met een inkomen boven deze grens wel via de Netto Pensioenregeling de gelegenheid om vrijwillig pensioen te sparen van hun nettosalaris.

Premieovereenkomst

De Beschikbare Premie Module is een premieovereenkomst. Dit betekent dat je pensioenuitkering niet is gebaseerd op je salaris, maar afhankelijk is van de beleggingsresultaten en van de rentetarieven op het moment dat je met pensioen gaat. Van het kapitaal dat je in de Beschikbare Premie Module hebt opgebouwd koop je een periodieke pensioenuitkering aan. Dat doe je niet bij het pensioenfonds, maar bij een door jou te kiezen verzekeraar.

Pensioenuitkering

Op het moment dat je met pensioen gaat, kun je kiezen voor een vaste levenslange uitkering of voor een variabele uitkering. Bij die tweede variant blijf je na je pensionering doorbeleggen en dus ook beleggingsrisico lopen. Als de beleggingsrendementen goed zijn, is je uitkering hoger. Vallen ze tegen, dan is je uitkering lager. Sommige verzekeraars bieden een combinatie van een vaste en een variabele uitkering. De mogelijkheden hangen af van de keuzes die de verschillende verzekeraars bieden. Het is aan te raden je bij de keuze goed te laten adviseren. Daarbij is het goed te weten dat als je nog in actieve dienst bent bij Abbott je eens in de vijf jaar de mogelijkheid hebt om op kosten van de werkgever een financieel advies in te winnen bij het onafhankelijke bureau Partners in Planning.

Klik hier voor meer informatie over de invloed van beleggingsrendementen en rentetarieven op je pensioen.

Eigen verantwoordelijkheid

Er is dus een groot verschil tussen het pensioen dat je opbouwt in de Basis Module en in de Beschikbare Premie Module. Op je pensioen in de Basis Module heb je zelf weinig invloed. Abbott en jij betalen vastgestelde premies, het pensioenfonds belegt die premies en de pensioenuitkering die je later vanuit de Basis Module zult ontvangen, is gebaseerd op je laatst verdiende salaris tot de salarisgrens van € 65.330 (bedrag per april 2022). Bij de Beschikbare Premie Module zit je zelf veel meer aan het stuur. De premies die Abbott en jij betalen, worden gestort op jouw persoonlijke ‘Mijn Pensioen’ beleggingsrekening bij NN Investment Partners.

Keuze beleggingen

Je hebt verschillende keuzemogelijkheden hoe dat geld wordt belegd. Je kunt kiezen voor een neutraal standaardprofiel, dat wordt aangepast aan je leeftijd. Dit gaat volgens het LifeCycleprincipe. Hierbij wordt als je jong bent meer risico genomen in je beleggingsmix. Je hebt dan kans op een hoger rendement en bij tegenvallers is er nog genoeg hersteltijd. Naarmate je dichter bij je pensioen komt, wordt het risico steeds meer afgebouwd. Lees er meer over in de deelnemersbrochure van NN Investment Partners. Als je van plan bent bij je pensionering te gaan kiezen voor een variabele uitkering, kun je vanaf 15 jaar voor je pensioen kiezen voor de beleggingsmix ‘Doorbeleggen’ waarbij het beleggingsrisico nog geleidelijker wordt afgebouwd.

Check je pensioen

Door met je DigiD in te loggen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien welk pensioen je later naar verwachting gaat ontvangen. Voldoen de daarin vermelde bedragen aan je verwachtingen, dan hoef je niets te doen. Zo niet, dan zul je zelf actie moeten ondernemen. Jij bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor je pensioen. Het is verstandig om je bij je keuzes te laten adviseren door een onafhankelijk financieel adviseur. Bij Abbott kun je eens in de vijf jaar op kosten van het bedrijf je financiële situatie laten doorlichten door het onafhankelijke bureau Partners in Planning.

Klik hier voor meer informatie over je eigen verantwoordelijkheid voor je pensioen.

Klik hier voor informatie over de keuzemogelijkheden in de Beschikbare Premie Module.

Klik hier om in te loggen op de website van NNIP, om je risicoprofiel te kiezen of aan te passen.

Premie

Net als bij de Basis Module betaal je zelf 4,1% van de pensioengrondslag voor het deel van je inkomen waarover je in de Beschikbare Premie Module pensioen opbouwt. De premie die Abbott daarin voor je betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. Klik hier voor een tabel met de premies.

Kosten

Beleggingsfondsen berekenen kosten voor het management van de fondsen. Deze kosten zijn begrepen in de koers van de fondsen en worden dus niet onttrokken aan jouw beleggingsrekening. Voor een neutrale LifeCycle Mix (de standaardmix die door het pensioenfonds is gekozen) bedragen de totale kosten gemiddeld 0,31% over het belegd vermogen per jaar. Je betaalt geen transactiekosten voor de aan- en verkoop van fondsen, behalve van enkele niet-NN fondsen. De werkgever betaalt de kosten voor de uitvoering van de Beschikbare Premie Module door NN Investment Partners. Meer informatie over de kosten vind je in de brochure van NN Investment Partners.

Partnerpensioen en wezenpensioen

Net als de Basis Module kent de Beschikbare Premie Module een partnerpensioen en een wezenpensioen. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt het opgebouwde kapitaal aangewend voor het aankopen van een levenslang ouderdomspensioen en een bijbehorend partnerpensioen en wezenpensioen in de verhouding 100 :70 :14. Samen met je partner kun je kiezen voor een andere verdeling van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.

Indien de je nog tijdens je diensttijd overlijdt, wordt net als in de Basis Module het partnerpensioen berekend op basis van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je pensioengerechtigde leeftijd bij Abbott had blijven werken. Het wezenpensioen bedraagt in deze situatie 14% per kind van het partnerpensioen. Meer informatie over de Beschikbare Premie Module vind je in het pensioenreglement.