Zorgplichtmodule doorlopen om zelf keuzes te kunnen maken

 

Zelf keuzes maken voor je pensioenbeleggingen: eerst zorgplichtmodule doorlopen

 

De premies die jij en Abbott betalen, worden belegd op je eigen ‘Mijn Pensioen' beleggingsrekening bij NN Investment Partners. Die kent verschillende keuzemogelijkheden. Om daar gebruik van te kunnen maken moet je eerst de zorgplichtmodule op de webbsite van NN Investment Partners te hebben doorlopen. Het adres is  https://mijnpensioen.nnip.com/ . Het doel van die module is de kennis van de deelnemers over pensioen en beleggen te vergroten.

 

Beleggingen aangepast aan je leeftijd

Het principe van je beleggingsrekening bij NN Investment Partners is dat de beleggingen worden aangepast aan je leeftijd. Als je jong bent, wordt je kapitaal voor een groot deel belegd in aandelen. Beleggen in aandelen is meer risicovol dan beleggen in obligaties, maar daar staat tegenover dat er ook betere kansen zijn op een hoger rendement. Als de aandelenkoersen dalen als je nog jong bent, is er voldoende tijd om herstel af te wachten. Dat risico kun je niet nemen als je ouder bent. Naarmate je ouder wordt, belegt NN Investment Partners dus steeds minder voor je in aandelen en kiest men meer voor obligaties en spaargeld. Dit principe noemen we ‘life-cycle beleggen': de beleggingen worden aangepast aan je levenscyclus. Je kan ervoor kiezen dat NN Investment Partners dat automatisch voor je doet. Dan heb je dus helemaal geen omkijken naar je beleggingsportefeuille. De meeste deelnemers van Abbott hebben hiervoor gekozen.

 

Mix 'Doorbeleggen'

Omdat je bij SPAN tegenwoordig bij pensionering kunt kiezen voor een variable pensioenuitkering, heeft het fonds samen met NN Investment Partners de beleggingsmix 'Doorbeleggen' ontwikkeld. Bij deze mix wordt er doorbelegd na de pensionering. Daarbij wordt het beleggingsrisico geleidelijker afgebouwd.

Deze mix is vooral interessant voor deelnemers die al ruim voor hun pensionering bedenken dat zij een voorkeur zullen hebben voor een variabele uitkering. Voor hen is het zaak tijdig voor te sorteren op die keus door hun premies te laten beleggen via de ‘Doorbeleggen’ mix.


NN Investment Partners zal alle deelnemers 15 jaar voor hun pensioendatum via een brief attenderen op de mogelijkheid van doorbeleggen. Deelnemers die korter dan 15 jaar voor hun pensioendatum zitten, hebben inmiddels deze brief al ontvangen of krijgen die binnenkort. Daarin staat hoe zij via het deelnemersportaal hun keus kunnen aangeven. Als je geen andere keus maakt, worden je premies gewoon belegd volgens je huidige beleggingskeuze. Wel zal SPAN je, zoals wettelijk is verplicht, na 5 jaar weer wijzen op de mogelijkheid tot het aanpassen van je keuze.
 

Eigen Verdeling of Vrije Keus

Als je zelf meer invloed wilt hebben op hoe je geld in de Beschikbare Premie Module wordt belegd, dan heb je daarvoor twee mogelijkheden: Eigen Verdeling en Vrije Keus.

Bij Eigen Verdeling wordt je portefeuille samengesteld aan de hand van je eigen verdeelsleutel. Je kent daarbij zelf percentages toe aan de beleggingsfondsen waarin je wilt beleggen. Met je pensioenpremies worden dan automatisch beleggingsfondsen gekocht aan de hand van jouw verdeelsleutel.

 

Vrije Keus gaat nog een stap verder. Daarbij koop en verkoop je zelf beleggingsfondsen. Je kunt hierbij vrij kiezen uit de beschikbare beleggingsfondsen. Je pensioenpremies worden dan niet automatisch voor je belegd. Je ontvangt een e-mail zodra de premie op je ‘Mijn Pensioen' rekening is gestort, zodat je daarna zelf de aan- en verkoopopdrachten kunt doorgeven.


Wie helemaal niet wil beleggen, kan er ook voor kiezen de premies te sparen. Je loopt dan geen beleggingsrisico, maar je rendement zal meestal lager zijn dan met beleggen. Sparen via Mijn Pensioen valt niet onder het depositogarantiestelsel. De kans dat je je spaargeld zou kwijtraken, is echter heel klein.