Statuten

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland is een rechtspersoon en heeft daarom statuten.

Het doel van het fonds is in de statuten omschreven, evenals de bestemming van de middelen, het beheer van het fonds en vele andere zaken.

 

Klik hier om de statuten te downloaden.