Pensioenreglement

Pensioenreglement

In het pensioenreglement staat beschreven hoe de pensioenregeling in elkaar steekt. Het is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen ontlenen. Het pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de gewezen deelnemers en de uitkeringsgerechtigden.

 

Pensioenreglement huidige pensioenregeling

Klik hier om Pensioenreglement II te downloaden.
Dit pensioenreglement geldt dat per 01-04-2021 voor werknemers die in dienst zijn getreden op of na 01-01-2006; of in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn op of na 01-01-1950.

 

De volgende addenda gelden voor werknemers die op 1 januari 2012 in dienst waren van Abbott Healthcare B.V., Abbott Healthcare Products B.V., Abbott Biologicals B.V. en Abbott Products B.V. en vallen onder de CAO van "Abbott Healthcare Products B.V." en die op 31 december 2011 deelnemer waren in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Abbott Healthcare.

Klik hier voor Addendum bij pensioenreglement II

Klik hier voor Addendum WAO bij pensioenreglement II

 

Medewerkers met een jaarsalaris hoger dan € 114.866 (geldt per 1 april 2022) kunnen voor het deel van hun salaris boven die grens op vrijwillige basis deelnemen aan nettopensioenregeling. Klik hier om het pensioenreglement van die regeling te downloaden.

 
Pensioenreglement oude pensioenregeling

Klik hier om Pensioenreglement I te downloaden.
Dit pensioenreglement geldt per 01-01-2007 voor werknemers die in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950.