Pensioenfilms

Pensioenfilms

De werkgever heeft in 2011 drie korte pensioenfilms voor de medewerkers laten maken.

Deze zijn aan de medewerkers verstrekt op DVD. De films zijn tevens te downloaden via de onderstaande links.

 

Film 1 gaat over de inrichting van het Nederlandse pensioenstelsel.

Film 2 gaat over de Abbott pensioenregeling.

Film 3 gaat over de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling van Abbott.

Uiteraard zijn bepaalde bedragen en onderdelen van de pensioenregeling inmiddels gewijzigd. Alle actuele informatie over de inhoud van de Abbott pensioenregeling vind je in het Pensioen 1-2-3 linksboven op de homepage van deze website.

 

Pensioenfilms Abbott/AbbVie

 

1. Pensioen in Nederland

 http://www.youtube.com/watch?v=BZPBloAKhZI 

 

2. De Abbott pensioenregeling

 http://www.youtube.com/watch?v=TD3FBBJniO8

 

3. Keuzemogelijkheden binnen de Abbott pensioenregeling

http://www.youtube.com/watch?v=YIC6JK63jig