Pensioenbrochures

  

Pensioenbrochure werkgever

Dit is de brochure van de werkgever over de pensioenregeling van Abbott. In de brochure wordt de pensioenregeling op hoofdlijen uitgelegd met ook rekenvoorbeelden erbij. Overigens kunnen aan de inhoud van de brochure geen rechten worden ontleend. Dat kan alleen aan het volledige pensioenreglement.

Klik hier om de brochure te downloaden.

 

Afbeelding brochure NNIP

Deelnemersbrochure 

NN IP voor BPM VBM

Dit is de brochure van NN Investment Partners  voor de deelnemers aan de Beschikbare Premie Module en de Vrijwillige Bijspaarmodule. Hierin legt NN IP uit hoe zij de regeling uitvoert en wat de keuzemogelijkheden zijn. Daarbij gaat het om de keuze van het belegginsprofiel, de keuze voor al dan niet zelf beslissen over de verdeling van de premies over de beschikbare fondsen en de mogelijkheid om zelf de beleggingsfondsen te kiezen.

 

Klik hier om de brochure te downloaden.

 

 

  

Brochure Generatieregeling

Dit is een brochure over de Generatieregeling, een instrument binnen het Vitaliteitsbeleid van Abbott. Met de Generatieregeling, die ook wel de 80-80-100 regeling wordt genoemd, kunnen Abbott medewerkers van 60-plus voor 80% van hun tijd gaan werken, voor 80% van hun salaris, terwijl ze wel voor 100% pensioen blijven opbouwen. Klik hier om de brochure te downloaden.