Pensioenbrochures

Pensioenbrochure werkgever

Dit is de brochure van de werkgever over de pensioenregeling van Abbott.. In de brochure wordt de pensioenregeling op hoofdlijen uitgelegd met ook rekenvoorbeelden erbij. Overigens kunnen aan de inhoud van de brochure geen rechten worden ontleend. Dat kan alleen aan het volledige pensioenreglement.

Klik hier om de brochure te downloaden.

  

Deelnemersbrochure NN IP voor BPM VBM

Dit is de brochure van NN Investment Partners  voor de deelnemers aan de Beschikbare Premie Module en de Vrijwillige Bijspaarmodule. Hierin legt NN IP uit hoe zij de regeling uitvoert en wat de keuzemogelijkheden zijn. Daarbij gaat het om de keuze van het belegginsprofiel, de keuze voor al dan niet zelf beslissen over de verdeling van de premies over de beschikbare fondsen en de mogelijkheid om zelf de beleggingsfondsen te kiezen.

 

Klik hier om de brochure te downloaden.