Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven en Newsflashes

 

Eén keer per jaar brengt Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief wordt altijd de financiële gang van zaken toegelicht door hoofdpunten uit het jaarverslag en informatie over de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens zijn er interviews met bestuurders en deelnemers, verhalen over ontwikkelingen op het gebied van pensioen in Nederland in het algemeen en de pensioenregeling van Abbott in het bijzonder.  Naast de nieuwbrieven, geeft Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland een newsflash uit wanneer er aanleiding is actuele zaken te communiceren naar de deelnemers. Klik op onderstaande links om de newsflashes en nieuwsbrieven te downloaden:  

 

Nieuwsbrieven

Zomer 2009

September 2010

Oktober 2011

Inlegvel beschikbare premieregeling oktober 2011

September 2012

Oktober 2013

September 2014

September 2015

September 2016

September 2017

September 2018

September 2019

September 2020

 

Newsflashes

Februari 2009

Januari 2010

Maart 2011

Februari 2012 (algemeen)

Februari 2012 (beschikbare premie)

Februari 2013    

Maart 2014

Maart 2015

Januari 2016

Januari 2017

Januari 2018

Februari 2019

Februari 2020

Februari 2021