Nieuws

07-11-2012

Korte-termijn herstelplan ingetrokken

 

Op onze website en in onze nieuwsbrieven informeren wij u over de ontwikkeling van de dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Dit is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt in een percentage. Die dekkingsgraad heeft in de afgelopen tijd flinke schommelingen gekend, vooral door ontwikkeling van de rentestand.

 

In juni 2012 zakte onze dekkingsgraad voor korte tijd onder de minimumeis van 104,7%. Dit betekende dat we dit bij DNB moesten melden en een nieuw herstelplan moesten indienen. In de maanden daarna is onze dekkingsgraad weer gestegen. In september maakte de dekkingsgraad een flinke sprong omhoog. Dat kwam doordat de regering nieuwe regels heeft bekendgemaakt voor het berekenen van pensioenverplichtingen. Zie ook het nieuwsbericht van 1 november jl.

 

De huidige dekkingsgraad van 113,2% is ruim boven de algemene minimumeis van 104,7%. Daarom heeft DNB ons een brief gestuurd met daarin de mogelijkheid om het korte-termijn herstelplan in te trekken. Het bestuur heeft besloten van die mogelijkheid gebruik te maken.