Nieuws

02-03-2021

Vacature in verantwoordingsorgaan namens werknemers

De pensioenregeling is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van Abbott. Als jij pensioen een interessant onderwerp vindt en je je wilt inzetten voor het pensioen van jou en je collega’s, dan ben jij wellicht de juiste persoon voor het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds.


In het VO van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland zitten vertegenwoordigers namens de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Per 1 juni 2021 is er een vacature in het VO namens de werknemers.

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 12 maart
Als het je wat lijkt om lid te zijn van het VO, kun je je tot en met vrijdag 12 maart 2021 aanmelden als kandidaat voor deze vacature. Verderop in dit artikel lees je hoe je je kunt aanmelden.

 

Wat doet het VO?
Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dit beleid is uitgevoerd. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over belangrijke onderwerpen zoals het beloningsbeleid, het intern toezicht en het communicatiebeleid. Ook adviseert het verantwoordingsorgaan over zaken als liquidatie, fusie of overname, mocht dit aan de orde zijn. Het verantwoordingsorgaan vergadert een paar keer per jaar met het bestuur. Ook zijn er enkele eigen vergaderingen en soms is er telefonisch overleg. Lid zijn van het verantwoordingsorgaan is een interessante en uitdagende functie waarin je kennis maakt met allerlei aspecten van het onderwerp pensioen.

 

Pensioenopleiding is niet nodig
Je hebt vooraf geen speciale pensioenopleiding nodig om lid te worden van het VO. Enige kennis van en ervaring met pensioen is wel een pré. Na een benoeming als lid van het VO, bekijken het VO en het bestuur van het pensioenfonds of een aanvullende opleiding gewenst is.

 

Via onderstaande link kun je het functieprofiel downloaden zodat je een idee hebt wat er van je wordt gevraagd.

FUNCTIEPROFIEL VO


Wil je nog meer weten over wat het in de praktijk betekent, dan kun je bellen of mailen met de vicevoorzitter van het verantwoordingsorgaan, Bert Kemperman. Zijn contactgegevens zijn:
e-mail: bert.kemperman@abbott.com  
telefoon: 076 5241 731 of 06 30 737 759
Je kunt ook een van de andere leden van het verantwoordingsorgaan aanspreken. Je vindt hun namen onder de knop Over het fonds.

 

Hoe meld jij jezelf aan?
Je kunt je tot en met vrijdag 12 maart 2021 aanmelden als kandidaat door SPAN een kort cv te sturen en een motivatie waarom je lid van het verantwoordingsorgaan wilt worden. Stuur de gevraagde gegevens per e-mail naar: BestuursbureauSPAN@montaepartners.nl

Vermeld in de onderwerpregel van je mail ‘Kandidaat Verantwoordingsorgaan’.

 

Volgende stappen
Na 12 maart 2021 zal de verkiezingscommissie bepalen of de aangemelde kandidaten geschikt zijn. Als zich maar één geschikte kandidaat heeft aangemeld, hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden en wordt deze geschikte kandidaat benoemd. Zijn er meer geschikte kandidaten, dan worden er verkiezingen gehouden. De kandidaten ontvangen persoonlijk bericht en de verkiezingen worden op de website bekendgemaakt. Als er verkiezingen komen, ontvangen alle actieve deelnemers een mail om hun stem uit te brengen.