Nieuws

07-12-2020

SPAN publiceert betrokkenheidsbeleid over haar rol als belegger

Europese wetgeving is van invloed op verschillende aspecten van SPAN. Zo moeten wij nu in het kader van de EU Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid een betrokkenheidsbeleid publiceren en jaarlijks daarover rapporteren.


Die informatie moet beschikbaar zijn op de website van SPAN. Daarom vind je op de homepage onder Publicaties nu de knop Betrokkenheidsbeleid. Als je daarop klikt, vind je uitgebreide informatie over het betrokkenheidsbeleid.

 

Beleid over rol als aandeelhouder
Een betrokkenheidsbeleid wil zeggen een beleid waarin SPAN vastlegt hoe het toezicht uitoefent op de ondernemingen waarin het fonds belegt, hoe de dialoog met die ondernemingen wordt gevoerd en hoe SPAN als aandeelhouder stemrecht uitoefent. SPAN belegt in aandelen van ondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten. Dat doen we via beleggingsfondsen van vermogensbeheerder Vanguard.

 

Belangrijke aspecten
SPAN heeft het stemrecht en het engagement uitbesteed aan Vanguard. Onder engagement verstaan we de manier waarop Vanguard met de betrokken ondernemingen overlegt over belangrijke aspecten van het beleid. Daarbij gaat het onder meer om een afgewogen samenstelling van het bestuur, een gedegen risicobeheer, een goede organisatiestructuur en een beloningsbeleid dat is gericht op het creëren van duurzame aandeelhouderswaarde.

 

Beleggingen in beschikbare premieregelingen
In de Beschikbare Premie Module, de Nettopensioenregeling en de (gesloten) Vrijwillige Bijspaar Module worden de beleggingen gedaan door NN Investment Partners (NN IP) voor rekening en risico van de deelnemers in die modules. Informatie over de beleggingen van NN IP vind je op https://mijnpensioen.nnip.com

 

Afstemming van beleggingsstrategie
Naast het betrokkenheidsbeleid moet SPAN volgens de EU Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid ook publiceren hoe de beleggingsstrategie van SPAN is afgestemd op de lange-termijnverplichtingen en welke afspraken SPAN met de vermogensbeheerder heeft gemaakt over het beleggingsbeleid. Daarover was al veel informatie te vinden op onze website via de knop Beleggingsbeleid en beleggingsbeginselen.