Nieuws

09-11-2020

De juiste antwoorden op de vragen in de pensioenquiz

Abbott en Pensioenfonds Abbott deden met een online campagne mee aan de Pensioen3daagse. Een van de onderdelen was een quiz met 10 vragen over je pensioen bij Abbott. In totaal 361 collega’s en oud-collega’s hebben eraan meegedaan.
De winnaar wordt later deze week bekendgemaakt en krijgt persoonlijk bericht. 

Veel inzenders hadden de meeste antwoorden goed, maar er bleken ook een paar vragen moeilijk te zijn. Hieronder vind je de vragen met de mogelijke antwoorden, waarbij we het correcte antwoord in groen weergeven. We geven ook een korte toelichting.

 

 

1. Wie betaalt/betaalde de inleg voor jouw pensioen?

 • Die betaal/betaalde ik zelf door de premies die worden ingehouden van mijn salaris
 • Die betaalt/betaalde de werkgever volledig
 • De werkgever betaalt/betaalde het grootste deel en ik betaal/betaalde zelf ook mee

Het derde antwoord is juist. Zelf betaal je in zowel de Basis Module als de Beschikbare Premie Module 4,1% van je pensioengrondslag (je jaarsalaris min de franchise: zie het Pensioen 1-2-3 voor uitleg). De werkgever betaalt verreweg het grootste deel van de premie. In de Basis Module is de totale premie ca. 30% van de salarissom. In de Beschikbare Premie Module is de premie afhankelijk van je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie. De premie varieert tussen 4,4% en 26,8%

 

2. Wat is er in de pensioenregeling voor jouw (eventuele) partner en kinderen geregeld?

 • De pensioenregeling kent naast een ouderdomspensioen ook een partnerpensioen en een wezenpensioen
 • Er is wel een regeling voor de kinderen bij mijn overlijden, maar mijn partner moet zelf pensioen opbouwen
 • Er is voor hen helemaal niets geregeld. Dat zou ik wel kunnen regelen via een verzekering. De pensioenregeling biedt alleen een ouderdomspensioen voor mij

Het eerste antwoord is correct. In de pensioenregeling zijn een partnerpensioen en een wezenpensioen geregeld via een verzekering die  geldt zolang je bij Abbott in dienst bent. Meer informatie over het partner- en het wezenpensioen vind je in het Pensioen 1-2-3.

 

3. Wordt je pensioen van Abbott na je pensionering elk jaar aangepast aan de stijging van de consumentenprijzen?

 • Ja, zonder meer
 • Ja, maar alleen als de financiële positie van het fonds sterk genoeg is
 • Nee, de regeling kent geen indexatie

Deze vraag leverde veel verkeerde antwoorden op. Dat is opmerkelijk omdat we in de pensioeninformatie hier in de loop der jaren geregeld aandacht aan hebben besteed. Onze Basis Module is een eindloonregeling. Hierin worden tot aan de jaarsalarisgrens van € 62.544 (niveau 2020) alle salarisverhogingen meegenomen in de pensioenopbouw. Als je met pensioen gaat, wordt je salaris niet meer aangepast aan de stijging van lonen of prijzen. Het juiste antwoord is dus het derde, want onze regeling kent geen indexatie.

 

4. Als je meer of minder gaat werken, heeft dat invloed op het pensioen dat je al eerder sinds je indiensttreding hebt opgebouwd?

 • Nee, je opgebouwde pensioen staat vast
 • Ja, je pensioen wordt dan hoger of lager
 • Je pensioen wordt alleen hoger of lager als je nog minstens 10 jaar te gaan hebt voor je met pensioen gaat

Dit was een beetje een strikvraag. Als je minder gaat werken, ga je vanaf dat moment minder pensioen opbouwen en andersom als je meer gaat werken. Maar de vraag ging over het pensioen dat je al eerder hebt opgebouwd. Daar verandert niets aan. Je moest de vraag dus goed gelezen hebben en dan voor het eerste antwoord kiezen.

 

5. Wat is de pensioenrichtleeftijd bij Abbott?

 • 65 jaar
 • Op dit moment 66 jaar en 4 maanden
 • 68 jaar

Het derde antwoord is correct. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop je volgens het reglement met pensioen gaat. Het tweede antwoord is de AOW-leeftijd op dit moment. Veel deelnemers hadden dit als antwoord gegeven, maar de AOW-leeftijd is iets anders dan de pensioenrichtleeftijd. Het eerste antwoord is de vroegere AOW- en pensioenleeftijd.

 

6. Kun je bij Abbott nog steeds vervroegd met pensioen gaan?

 • Nee, je moet wachten tot de pensioenrichtleeftijd
 • Je kunt met pensioen zodra je de AOW-leeftijd bereikt
 • Je kunt vanaf je 60ste jaar met pensioen

Het derde antwoord is correct. Je kunt bij Abbott vanaf je 60ste jaar met pensioen. Je moet dan wel bedenken dat je pensioen veel lager wordt omdat het over een langere periode tot het eind van je leven wordt uitgekeerd en je een aantal jaren pensioenopbouw mist. Ook moet je er rekening mee houden dat je pas AOW krijgt vanaf je AOW-leeftijd. De AOW kun je niet naar voren halen.

 

7. Abbott heeft een basispensioenregeling tot aan een jaarsalaris van € 62.544 en een beschikbare premieregeling voor het eventuele salaris boven die grens. Weet jij wat voor regeling de basisregeling is?

 • Een middelloonregeling
 • Een eindloonregeling
 • Een beschikbare premieregeling

Het tweede antwoord is juist. Bij een eindloonregeling worden tot aan een jaarsalaris van € 62.544 alle salarisverhogingen meegenomen in de pensioenopbouw. Het is een regeling die in Nederland nauwelijks meer voorkomt omdat werkgevers deze te kostbaar vinden. Abbott hecht echter veel waarde aan een stevige basis voor het pensioen van haar medewerkers.

 

8. Als je salaris hoger is dan € 62.544 bouw je pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Heb jij invloed op hoe je premies daarin worden belegd?

 • Nee, dat wordt bepaald door het pensioenfonds en NN Investment Partners
 • Ja, je kunt kiezen uit de spaar- en beleggingsmogelijkheden die NN Investment Partners biedt
 • Ja, je kunt kiezen uit alle beleggingsinstrumenten die wereldwijd beschikbaar zijn

Het tweede antwoord is correct. Je kunt invloed hebben op hoe je premies worden belegd binnen de mogelijkheden die NN Investment Partners, de uitvoerder van onze Beschikbare Premie Module, biedt. Om gebruik te kunnen maken van die mogelijkheden, moet je eerst via de site ‘Mijn Pensioen’ van NN IP je risicoprofiel hebben vastgesteld. Je logt in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

 

9. Wat kun je vinden op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl?

 • Hoeveel AOW ik later krijg
 • Hoeveel pensioen ik van Abbott krijg
 • Hoeveel pensioen ik krijg van al mijn (voormalige) werkgevers en de AOW

Het derde antwoord is correct. Het grote voordeel van deze website, waar alle pensioenuitvoerders aan meewerken, is dat je hier je totale pensioenplaatje overzichtelijk bij elkaar hebt. Je ziet het pensioen dat je bij al je werkgevers hebt opgebouwd en de AOW. Je kunt zien wat je al hebt opgebouwd en wat je naar verwachting in de toekomst aan pensioen zal ontvangen. 

 

10. Klopt het dat je als Abbott werknemer op kosten van het bedrijf een onafhankelijk financieel advies kunt vragen?

 • Nee dat klopt niet, je moet zelf ook meebetalen
 • Ja, je kunt dat elk jaar doen
 • Ja, je kunt dat eens in de vijf jaar doen

Wederom is het derde antwoord juist. Na je proeftijd mag je zo’n financieel advies door het onafhankelijke bureau Partners in Planning aanvragen. Je mag dat eens in de vijf jaar doen zo lang je bij Abbott in dienst bent. Je kunt zo’n adviesgesprek aanvragen via HR Support.