Nieuws

01-11-2012

Stijging dekkingsgraad door aanpassing rekenrente

In september van dit jaar heeft Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal maatregelen afgekondigd voor de pensioensector. Een van die maatregelen is dat pensioenfondsen voor het berekenen van hun pensioenverplichtingen anders mogen gaan berekenen, namelijk door te rekenen met de ultimate forward rate (UFR). Dit is een rente die geldt voor langlopende verplichtingen van 20 tot 60 jaar. Deze rente, die ook door verzekeraars wordt gehanteerd, kan oplopen tot 4,2%. Dit is aanzienlijk hoger dan de dagrente van ca. 2% waarmee pensioenfondsen tot voor kort hun verplichtingen moesten berekenen. Doordat we nu mogen rekenen met een hogere rente hoeven we minder kapitaal aan te houden om nu en in de toekomst onze pensioenen uit te kunnen betalen. Dit heeft een gunstig effect op de dekkingsgraad.

 

Maar in feite is er niets veranderd aan de financiële positie van de pensioenfondsen. Het risico is niet toegenomen en ook niet afgenomen. Deze nieuwe berekeningsmethodiek suggereert echter wel dat onze positie is verbeterd.
Vandaar ook dat het bestuur heeft besloten om de "oude" berekeningswijze van de dekkingsgraad ook te blijven uitvoeren, zodat we ons niet (te) rijk rekenen.
Deze nieuwe methodiek heeft ook gevolgen voor ons beleggingsbeleid. Enkele maatregelen zijn reeds genomen, andere zullen eerst worden bestudeerd op hun gevolgen.

In onze nieuwsbrief van september schreven we al dat korting van de pensioenen bij Abbott niet aan de orde is. Ook met de nieuwe berekeningsmethode blijft dit zo.
Klik hier om de grafiek van de ontwikkeling van de dekkingsgraad te bekijken.