Nieuws

20-04-2020

Nieuw pensioenreglement is beschikbaar

Op onze website kun je veel informatie vinden over je pensioenregeling bij SPAN. Maar voor alle details moet je in het pensioenreglement kijken. Dat is ook het  document waar je als deelnemer rechten aan kunt ontlenen. Het nieuwe pensioenreglement voor 2020 is net gepubliceerd.


Niet veel veranderingen
Er zijn niet veel veranderingen in het reglement per 1 april 2020 ten opzichte van het pensioenreglement voor 2019. De nieuwe grensbedragen voor bijvoorbeeld de salarisgrens van de Basis Module, de franchise en de maximum pensioenopbouw staan erin. Ook is de wettelijke verplichting toegevoegd dat per 1 januari 2020 de reglementair te bereiken pensioenen weergegeven moeten worden in drie scenario’s: verwacht, pessimistische en optimistisch. SPAN deed dit al voor de Beschikbare Premie Module, maar nu is er een nationale systematiek en die geldt voor alle regelingen, dus ook voor onze Basis Module. Verder zijn de flexfactoren aangepast. Dat zijn berekeningsgrondslagen voor als je bijvoorbeeld eerder of later met pensioen wilt gaan.

 

Ook nieuw pensioenreglement voor Netto Pensioenregeling
Het maximumsalaris waarmee je pensioen kunt opbouwen met fiscale aftrek van de pensioenpremie is per 1 april 2020 € 110.111. Is je salaris hoger dan dit bedrag, dan kun je op vrijwillige basis boven deze grens pensioen opbouwen in de Netto Pensioenregeling. Ook daar is een nieuw pensioenreglement voor beschikbaar. De wijziging van het fiscale maximum voor het nettopensioen door aanpassing van de belastingschijven is daarin de enige wijziging.

 

Globaal beeld in Pensioen 1-2-3
Als je niet het hele reglement wilt doorlezen maar een globaal beeld wilt hebben van de pensioenregeling, kun je kijken in Pensioen 1-2-3 op onze website. Daarin staat wat onze regeling je wel of niet biedt, wat de keuzes zijn en wanneer je zelf in actie moet komen voor je pensioen. Laag 1 geeft je een snel en breed overzicht. Als je meer wilt weten, kun je doorklikken naar laag 2 en wil je alle details weten, dan vind je in laag 3 het pensioenreglement en andere fondsdocumenten.

 

Rechten en plichten staan in het pensioenreglement
In het pensioenreglement staat de pensioenregeling dus tot in kleine details beschreven. Het is ook de juridische basis voor de pensioenregeling. De rechten en plichten van het fonds en de verschillende groepen deelnemers staan er precies in omschreven. Er zitten ook bijlagen bij zoals een lijst met de flexfactoren. Die worden jaarlijks aangepast.

 

Waar vind je het pensioenreglement?
Je vindt beide pensioenreglementen in laag 3 van het Pensioen 1-2-3 (je komt er door te klikken op de link linksboven op de homepage) en onder de knop ‘Reglement’ onder ‘Publicaties’ rechtsboven op de homepage.

Voor dit artikel hebben we ook een paar directe links gemaakt:

Klik hier voor het pensioenreglement 2020 van de Basis Module en de Beschikbare Premie Module
Klik hier voor het pensioenreglement 2020 van de Netto Pensioenregeling