Nieuws

01-04-2020

Marcel den Besten benoemd als VO-lid namens de werknemers

Marcel den Besten is tijdens de bestuursvergadering op 31 maart 2020 benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van SPAN namens de werknemers. Hij neemt de plaats in van Jaap Verweij, die is toegetreden tot het bestuur van SPAN als aspirant-lid.


Marcel meldde zich na een oproep aan als kandidaat voor de vacature in het VO. Vervolgens heeft de verkiezingscommissie hem getoetst aan het functieprofiel en hem geschikt bevonden. Omdat Marcel de enige kandidaat was voor deze vacature, kon het bestuur hem rechtstreeks benoemen en waren verkiezingen niet nodig.

 

Marcel werkt sinds eind 2018 als Record to Report Controller bij Abbott. Na dit werk voor enkele andere bedrijfsonderdelen te hebben gedaan, vervult hij deze functie sinds eind 2019 bij Abbott Healthcare Products B.V.
Marcel studeerde accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit. Daar rondde hij ook de opleiding tot registeraccountant af en later tot Executive Master of Finance and Control. Voordat hij bij Abbott kwam, werkte hij bij Deloitte Accountants, Berk Accountants en USG Finance Professionals.

 

Marcel is enthousiast om zich naast zijn dagelijks werk te gaan inzetten voor het pensioen van alle Abbott collega’s. “Pensioen is een belangrijk thema, waar je te maken hebt met een complexe materie”, zeg hij. “Er is veel geld mee gemoeid en je moet de verschillende belangen op een evenwichtige manier behartigen. Als lid van het VO krijg je een goed inzicht in het pensioen en de controlerende taak van het VO spreekt mij aan. Genoeg redenen voor mij om me in te gaan zetten als VO-lid.”

 

Nu de samenstelling van het VO weer compleet is, hebben de leden van het VO uit hun midden Jaap Zandstra (lid namens de pensioengerechtigden) tot voorzitter van het VO gekozen en Bert Kemperman (lid namens de werknemers) tot secretaris.