Nieuws

09-01-2020

Pensioenfonds Abbott dient herstelplan in

Vooral door de daling van de al extreem lage rente, is de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland per eind september 2019 uitgekomen op een niveau van 112,4%. Dit is beneden het voor het fonds vereiste niveau van 113,5%. Daarom heeft het bestuur op 11 december 2019 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

 

In dat plan geeft het bestuur aan hoe het binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het vereiste niveau denkt te brengen. Volgens de prognoses in het bij DNB ingediende plan verwacht het bestuur op basis van voortzetting van het reguliere beleid al in 2021 dit punt te bereiken.

 

Pensioenfonds Abbott heeft als een van de zeer weinige pensioenfondsen in Nederland nog een eindloonregeling als basisregeling met daar bovenop een beschikbare premieregeling als excedentregeling. Het fonds kent geen indexatie. De pensioenen van de actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers worden dus niet geraakt door het herstelplan.

 

Het bestuur verwacht dus dat de herstelsituatie maar beperkte tijd zal duren. Een extra geruststelling voor de deelnemers is dat indien de beleidsdekkingsgraad ooit mocht dalen tot onder het minimaal vereiste niveau van 104,5%, de werkgever een bijstortingsgarantie heeft. Dit is in het verleden één keer voorgekomen: tijdens de financiële crisis in 2009. De werkgever heeft toen het tekort van het pensioenfonds volledig aangevuld.

 

In de Newsflash die begin februari 2020 verschijnt, krijg je meer informatie over het huidige herstelplan. 


De ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad vind je onder ‘Dekkingsgraad’ op de website. De meest recente stand is 111,8% per eind november 2019.