Nieuws

11-10-2019

Wat wordt je pensioen als het mee- of tegenzit?

Vanaf eind oktober kun je op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl  je toekomstige pensioenresultaat in drie scenario’s zien. Daarbij gaat het om je totale pensioen. Dus niet alleen om je pensioen bij Abbott, maar ook om het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd en je AOW. Er is een scenario met het verwachte resultaat, een optimistisch scenario als het lange tijd economisch goed zou gaan en een pessimistisch scenario als het juist lang economisch tegen zou zitten.

 

Op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl log je in met je DigiD. De uitbreiding met de drie scenario’s is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving. Het doel is burgers een beter inzicht in de koopkracht van hun pensioen te geven. Het verwachte pensioen kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van de economische omstandigheden.

 

SPAN is zijn tijd ver vooruit

Voor deelnemers aan de Beschikbare Premie Module, de Vrijwillige Bijspaar Module of de Nettopensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN) is een pensioenresultaat in drie scenario’s niet nieuw. SPAN is wat dit betreft zijn tijd ver vooruit. Al sinds 2014 bevat het jaarlijkse UPO van de drie bovengenoemde modules het pensioenresultaat in drie scenario’s. Voor de Basis Module waren er geen verschillende scenario’s. Voor die scenario’s gebruikte SPAN een eigen methodiek op basis van verschillende rentepercentages. Nu er in de hele pensioensector is gekozen voor een Uniforme Rekenmethodiek, gaat SPAN die ook hanteren voor de gegevens die zij doorgeeft aan www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daarbij wordt gewerkt met dezelfde gegevens die ook worden gebruikt voor de jaarlijkse haalbaarheidstoets, die kijkt naar het verwachte pensioenresultaat over een periode van 60 jaar.

 

Hoe ziet de inschatting van het pensioenresultaat in drie scenario’s eruit?

Je ziet de inschatting van je totale pensioen in een afbeelding met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. De bovenste drie zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties:

 

Het verwachte eindresultaat
Dit zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt en 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

Als het meezit

Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg  meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

Als het tegenzit
Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

 

Volgend jaar: ook op je UPO
Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je volgend jaar van ons ontvangt, ziet je ook een afbeelding met een inschatting van je pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Op je UPO gaat het uitsluitend om je pensioen bij Abbott. 

 

Meer weten?

Als je deze video bekijkt, krijg je meer informatie over de inschatting van je pensioen als het mee- of tegenzit. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze administrateur AZL, e-mail

pf-abbott@azl.eu, telefoon 088 – 116 30 01.