Nieuws

24-07-2019

Herbalancering van beleggingsportefeuilles in Beschikbare Premie Module

Als je jaarsalaris hoger is dan € 61.490 (salarisgrens 2019) bouw je ook pensioen op in de Beschikbare Premie Module (BPM). Daarin bouw je met de premies die Abbott en jij inleggen en de daarop behaalde beleggingsrendementen een kapitaal op waarmee je later een pensioenuitkering koopt. In juli worden de portefeuilles van alle deelnemers aangepast aan de voor hen optimale beleggingsmix.

 

De premies die Abbott en jij betalen voor de Beschikbare premie module, evenals voor de Vrijwillige Bijspaar Module of de Netto Pensioenregeling, worden gestort op jouw persoonlijke ‘Mijn Pensioen' beleggingsrekening bij NN Investment Partners. Als je, zoals verreweg de meeste deelnemers, bij Mijn Pensioen belegt volgens de LifeCycle Mix, wordt er voor je belegd in een breed gespreid mandje (portefeuille) van beleggingsfondsen. Het risico in je portefeuille wordt automatisch teruggebracht naarmate je pensioendatum nadert.

 

Invloed op samenstelling van je portefeuille

Koersontwikkelingen kunnen echter invloed hebben op de samenstelling van je portefeuille, waardoor deze kan gaan afwijken van de optimale mix volgens het LifeCycle model.

Daarnaast wordt de LifeCycle Mix twee keer per jaar geëvalueerd. Aan het eind van het jaar vindt een algehele evaluatie plaats van de LifeCycle Mix en het achterliggende (reken)model. Halverwege het jaar vindt een korte analyse plaats van de marktomstandigheden die van invloed kunnen zijn op het model. Naar aanleiding van deze evaluaties is de LifeCycle Mix aangepast, waardoor het risico in de portefeuille later wordt afgebouwd.

 

Herbalancering in juli

Als de samenstelling van je portefeuille afwijkt van de optimale mix van het LifeCycle model moet je portefeuille worden aangepast. Dit wordt gedaan door middel van een herbalancering. Hierbij worden beleggingsfondsen aangekocht en verkocht om de portefeuille weer in lijn te brengen met de LifeCycle Mix.  Aangezien er zowel aan- als verkopen kunnen plaatsvinden, heeft de herbalancering voor jouw portefeuille een doorlooptijd van enkele beursdagen. Naar verwachting is de periode voor van het herbalanceren van alle portefeuilles medio juli afgerond.

 

Log in op je ‘Mijn Pensioen’ rekening

Zodra de transacties voor jouw portefeuille volledig zijn verwerkt, worden ze zichtbaar in je portefeuille- en transactieoverzicht. Daar kun je de actuele status van de verkoop- en aankooporders volgen. Je logt in op je ‘Mijn Pensioen’ rekening via  https://mijnpensioen.nnip.com met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je van NN Investment Partners hebt gekregen.

 

Tijdens de herbalanceringsperiode is het niet mogelijk om te wisselen van LifeCycle Mix naar Eigen Verdeling & Sparen. Na afronding van de aan- en verkooporders is het weer mogelijk om te wisselen.