Nieuws

14-07-2019

SPAN slaagt in 2019 opnieuw voor de haalbaarheidstoets

SPAN is 2019 opnieuw geslaagd voor de haalbaarheidstoets die alle Nederlandse pensioenfondsen jaarlijks moeten doen. Die toets kijkt naar het verwachte pensioenresultaat over een periode van 60 jaar. Dit verwachte resultaat wordt daarbij vergeleken met een pensioen dat over die 60 jaar voor 100% zal meestijgen met de prijsontwikkeling. Het verwachte resultaat geeft dus een indicatie van de koopkracht van het pensioen. De uitkomst voor SPAN in 2019 was bij een gemiddelde economische ontwikkeling 79,0% (2018: 79,2%). Dit is ruim boven de ondergrens van 60% die het bestuur van SPAN hanteert.


In de haalbaarheidstoets wordt ook gekeken hoe het pensioen zich zal ontwikkelen bij een extreem slecht economisch scenario. Het bestuur heeft bepaald dat dan de negatieve afwijking ten opzichte van het gemiddelde scenario maximaal 30% mag zijn. Met een uitkomst van 22,3% (2018: 22,6) zit SPAN ruim onder die marge.

 

Rekenen met 2.000 scenario’s
Met deze resultaten is SPAN dus op beide punten geslaagd voor de haalbaarheidstoets. Bij de haalbaarheidstoets wordt gerekend met 2.000 economische scenario’s op basis van de samenstelling van het deelnemersbestand en de uitgangspunten van het beleid van SPAN voor onder meer de premies en de beleggingen.

 

SPAN regeling kent geen indexatie
Bij de haalbaarheidstoets wordt vooral gekeken naar de koopkracht van het pensioen. Bij de meeste pensioenfondsen is daarbij de belangrijkste factor of het pensioen wel of niet kan worden geïndexeerd. De haalbaarheidstoets is voor SPAN-deelnemers daardoor minder interessant omdat SPAN geen indexatie kent, behalve voor het partnerpensioen en wezenpensioen als een werknemer overlijdt vóór pensioendatum. De basisregeling van SPAN is een eindloonregeling waarin alle cao-loonsverhogingen en individuele loonstijgingen worden meegenomen in het pensioen. Je begint dus op een hoog niveau en na je pensionering wordt je pensioen niet meer verhoogd. Ook de beschikbare premieregeling, die geldt boven een jaarkomen van € 61.490, kent geen indexatie.
De haalbaarheidstoets is dus voor SPAN deelnemers minder relevant, maar de resultaten geven wel aan dat SPAN uitzicht biedt op een goed pensioen.