Nieuws

13-05-2019

Pim Klap en Liibaan Mohamed worden lid van het verantwoordingsorgaan

Pim Klap en Liibaan Mohamed worden  lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN) namens de actieve deelnemers. Per 1 juli 2019 zijn er twee vacatures in het VO omdat Maurice Raven en Maaike Cronenberg dan aftreden en zich niet herkiesbaar hebben gesteld. Het bestuur van SPAN benoemt de leden van het VO. Het voornemen is de benoeming van Liibaan en Pim formeel te bekrachtigen in de bestuursvergadering van 13 juni 2019. Zij worden dan benoemd per 1 juli 2019.


Alle actieve deelnemers hebben in maart een e-mail gehad over de vacatures en de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen. Pim en Liibaan hebben dit gedaan en de Verkiezingscommissie is van oordeel dat zij kwalificeren als lid van het VO. Omdat precies twee geschikte kandidaten zich hebben gemeld voor de twee openstaande vacatures, hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden.

 

Pim Klap is momenteel Supply Chain Liaison EMEA of Abbott Nutrition Division. Die functie vervult hij vanuit Zwolle. Pim, die aan de Universiteit van Utrecht afstudeerde in farmacie, kwam in 2001 bij Abbott in dienst. Na enkele leidinggevende functies te hebben vervuld op het gebied van kwaliteitsbeheersing, ging hij in 2006 voor drie jaar naar de Abbott vestiging in Ierland als Supply Chain Manager. In 2009 keerde hij terug in Zwolle, waar hij in 2010 werd benoemd in zijn huidige functie.
“Abbott Nederland heeft de afgelopen 18 jaar veel voor mij betekend.” zegt Pim. “Ik wil mij als lid van het VO graag inzetten voor collega’s in Nederland. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, veelal ondergewaardeerd, en de mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn voortdurend in ontwikkeling. Pensioen is dus een bijzonder interessant thema om op de voet te volgen. Natuurlijk voel ik mij als deelnemer van het pensioenfonds ook persoonlijk betrokken bij een goede opbouw en later de uitbetaling van de pensioenrechten.”

 

Liibaan Mohamed is Senior Procesoperator steriel afvullen bij Abbott Biologicals. In die functie houdt hij zich bezig met het instellen, afstellen en ombouwen van verschillende productiemachines en het opleiden en instrueren van nieuwe procesoperators. Liibaan studeerde elektrotechniek, projectmanagement en hoopt in de toekomst een hbo-studie bedrijfskunde af te ronden. Hij werkte bij enkele technische ondernemingen en ook als technisch onderwijsassistent bij een scholengemeenschap in Zwolle voor hij in 2015 bij Abbott kwam. Aanvankelijk via het uitzendbureau Start People en vervolgens in vaste dienst.
“Ik ben altijd erg geïnteresseerd in mensen, middelen en mogelijkheden”, zegt Liibaan. “Pensioen raakt ons allemaal, nu en in de toekomst. We moeten met elkaar zorgdragen voor een goed pensioen en zorgdragen voor elkaar. Een goede voorbereiding is het halve werk. Ik ben leergierig, een kennisdeler, realistisch, sta open voor nieuwe dingen, zet me graag in voor mijn medemensen en voor een organisatie waar ik trots op ben. Mijn lidmaatschap van het VO zie ik als een mooie brug om, voor lange termijn, een steentje bij te dragen voor mijn collega’s en onze organisatie.”

 

In de SPAN Nieuwsbrief van september 2019 zullen we de beide nieuwe VO-leden nader voorstellen. We wensen Pim en Liibaan veel succes als lid van het VO.