Nieuws

01-04-2019

Twee werknemers gezocht voor het verantwoordingsorgaan

Vind je pensioen een boeiend onderwerp en zou jij je willen inzetten voor het pensioen van jou en je collega’s, dan is lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds wel iets voor jou. Het is ook goed voor je cv en je ontwikkeling bij Abbott.


In het VO van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland zitten vertegenwoordigers namens de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Volgens het reguliere rooster van aftreden, zullen Maaike Cronenberg en Maurice Raven, die tevens voorzitter van het VO is, per 1 juni 2019 aftreden. Zowel Maaike als Maurice heeft aangegeven niet meer herbenoembaar te zijn. Dit betekent dat er twee zetels in het VO vacant zijn per 1 juni 2019.

 

Aanmelden kan tot 15 april
Kandidaten voor deze twee vacatures kunnen zich aanmelden tot en met maandag 15 april 2019. Verderop in dit artikel lees je hoe je je kunt aanmelden. Je krijgt daar via je e-mailadres op het werk ook nog een mail over.

 

Wat doet het VO?
Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dit beleid is uitgevoerd. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over belangrijke onderwerpen zoals het beloningsbeleid, het intern toezicht en het communicatiebeleid. Ook adviseert het verantwoordingsorgaan over zaken als liquidatie, fusie of overname, mocht dit aan de orde zijn. Het verantwoordingsorgaan vergadert een paar keer per jaar met het bestuur. Ook zijn er enkele eigen vergaderingen en soms is er telefonisch overleg. Lid zijn van het verantwoordingsorgaan is een interessante en uitdagende functie waarin je kennis maakt met allerlei aspecten van het onderwerp pensioen.

 

Pensioenopleiding is niet nodig
Je hebt vooraf geen speciale pensioenopleiding nodig om lid te worden van het VO. Enige kennis van en ervaring met pensioen is wel een pré. Na een benoeming als lid van het VO, bekijken het VO en het bestuur van het pensioenfonds of een aanvullende opleiding gewenst is. Via onderstaande link kun je het functieprofiel downloaden zodat je een idee hebt wat er van je wordt gevraagd.

FUNCTIEPROFIEL VO


Wil je nog meer weten over wat het in de praktijk betekent, dan kun je bellen of mailen met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, Maurice Raven. Zijn contactgegevens zijn:
e-mail: maurice.raven@abbott.com;
telefoon:038-4256463 of 06-11785481.
Je kunt ook een van de andere leden van het verantwoordingsorgaan aanspreken. Je vindt hun namen onder de knop Over het fonds.

 

Hoe meld jij jezelf aan?
Als het je wat lijkt om je te gaan inzetten voor een goed pensioen voor jou en alle andere deelnemers van het pensioenfonds, dan kun jij je dus tot en met 15 april 2019 aanmelden als kandidaat. Wat je moet doen is ons een kort cv sturen en een motivatie waarom je lid van het verantwoordingsorgaan wilt worden. Stuur de gevraagde gegevens  per e-mail naar:
BestuursbureauSPAN@Montae.nl

Vermeld in de onderwerp egel van je mail ‘Kandidaat Verantwoordingsorgaan’.

 

Volgende stappen
Na 15 april 2019 zal de verkiezingscommissie bepalen of de aangemelde kandidaten geschikt zijn. Als zich niet meer dan twee geschikte kandidaten hebben aangemeld, hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden en worden deze geschikte kandidaten benoemd. Zijn er meer dan twee geschikte kandidaten, dan worden er verkiezingen gehouden van dinsdag 30 april tot en met dinsdag 14 mei 2019. De kandidaten ontvangen persoonlijk bericht en de verkiezingen worden op de website bekendgemaakt. Als er verkiezingen komen, ontvangen alle actieve deelnemers een mail om hun stem uit te brengen.