Nieuws

21-06-2018

Het UPO komt eind juni 2018

Eind deze maand ontvang je het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van SPAN. Je kunt daarop zien hoeveel pensioen je tot eind 2017 hebt opgebouwd. Als straks je UPO in de bus valt, is het verstandig dit niet ongelezen in een map of – nog erger – bij de stapel met oud papier te stoppen. Lees het aandachtig zodat je weet hoe je ervoor staat.


Je UPO toont de stand van 31 december 2017 en is daardoor nog gebaseerd op een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Zoals we je op de website en ook in de newsflash van januari 2018 hebben geïnformeerd, is de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Daarmee volgde Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN) de wetswijziging om de pensioenrichtleeftijd te verhogen vanwege de stijgende trend van de levensverwachting. De overheid nam dit besluit om de pensioenen betaalbaar te houden.

 

Hoger ouderdomspensioen in Basis Module
Pas in het UPO dat je volgend jaar rond deze tijd zult ontvangen, zie je het effect van die verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68. Je ouderdomspensioen in de Basis Module zal dan hoger zijn. Je pensioen gaat immers een jaar later in en je bouwt een jaar langer pensioen op, als je in dienst blijft bij Abbott. Op het partner- en het wezenpensioen heeft de omrekening naar 68 jaar geen effect.
Bij de omrekening van het ouderdomspensioen naar pensioenrichtleeftijd  68 wordt rekening gehouden met de renteontwikkeling en de levensverwachting. Op basis daarvan wordt gewerkt met een omrekeningsfactor van 105,98%.

 

Rekenvoorbeelden
Wat betekent die omrekeningsfactor in de praktijk?

Stel je hebt op 31 december 2017 in de Basis Module € 1.000 opgebouwd aan ouderdomspensioen dat ingaat op de leeftijd van 67 jaar. Na de omzetting naar pensioenleeftijd 68 is dat bedrag per 1 januari 2018 € 1.000 x 105,98% = € 1.059,80.

Stel je hebt op 31 december 2017 in de Basis Module € 15.000 opgebouwd aan ouderdomspensioen dat ingaat op de leeftijd van 67 jaar. Na omzetting naar pensioenleeftijd 68 is dat bedrag per 1 januari 2018 € 15.000 x 105,98% = € 15.897.

 

Ander effect in beschikbare premieregelingen
In de Beschikbare Premie Module, de Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto Pensioenregeling heeft de verhoging van de pensioenrichtleeftijd een ander effect. Daar hangt het pensioenresultaat vooral af van de beleggingsrendementen en de rentestand op het moment dat je met pensioen gaat. Voor deze beschikbare premieregelingen geldt een premiestaffel die gebaseerd is op leeftijd. Die staffel is aangepast per 1 januari 2018. De premie per leeftijdscohort is iets lager geworden omdat je een jaar langer pensioen opbouwt. Ook is de laatste leeftijdsgroep uitgebreid tot 68 jaar. In de newsflash van januari vind je de volledige staffel.

 

Je kunt nog steeds eerder met pensioen
Op de website en in de newsflash hebben we benadrukt dat de verhoging van de pensioenrichtleeftijd niet betekent dat je verplicht op je 68ste jaar met pensioen gaat. Jij bepaalt zelf wanneer je met pensioen wilt gaan. Dat kan bij Abbott al vanaf 60 jaar. Wel geldt: hoe eerder je gaat, hoe minder pensioen je ontvangt. Het pensioen moet dan immers over een langere periode worden uitgespreid. Let er wel op dat je pas AOW krijgt op de voor jou geldende AOW-leeftijd. Meer informatie over de keuzemogelijkheden in onze pensioenregeling vind je in het Pensioen 1-2-3. Informatie over de AOW vind je op de website www.svb.nl. Daar kun je ook zien wat waarschijnlijk voor jou de AOW-leeftijd zal worden.

 

Je totale pensioen bij elkaar
Je UPO toont je welk pensioen je bij SPAN hebt opgebouwd. Maar je hebt wellicht nog andere werkgevers gehad. Als je het  pensioen van al je werkgevers bij elkaar wilt zien, plus de AOW, ga dan naar de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je kunt inloggen met je DigiD, die je ook onder meer voor je belastingaangifte gebruikt. Op die site zie je het totale pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd, plus een indicatie van wat het pensioen wordt dat je later gaat ontvangen, ook in nettobedragen. Zo weet je waar je aan toe bent en of het getoonde bedrag naar jouw mening genoeg is om van je leven. Zo ja, dan is dat prima. Zo niet, dan kun je wellicht nu zelf nog iets extra gaan sparen. Kijk minstens één keer per jaar op deze belangrijke pensioensite.