Nieuws

12-06-2018

Jaap Verweij en Bert Kemperman gekozen na VO verkiezingen

Na spannende verkiezingen zijn Jaap Verweij en Bert Kemperman gekozen als lid van het verantwoordingsorgaan van SPAN namens de actieve deelnemers. In totaal hebben 400 Abbott collega’s hun stem uitgebracht. Dat is 25% van het totale aantal actieve deelnemers.
Daarnaast zijn Ellis Minnesma en Jaap Zandstra herbenoemd als VO-lid namens respectievelijk de werkgever en de pensioengerechtigden.

 

Er zijn per 1 juli 2018 twee zetels vacant in het verantwoordingsorgaan (VO) namens de actieve deelnemers. Alle deelnemers in actieve dienst zijn per e-mail uitgenodigd om online hun stem uit te brengen. De verkiezingen zijn gewonnen door Jaap Verweij met 259. Daarmee heeft hij een ruime voorsprong op de nummer twee, Bert Kemperman, die met 209 stemmen ook is gekozen.

 

Van meet af aan ging Jaap aan kop toen de uitslagen binnenkwamen. Achter hem ontspon zich een spannende strijd met dus uiteindelijk Bert Kemperman als tweede. Maar ook  Vincent Hougee met 186 stemmen en Robert Olthuis met 146 stemmen kregen veel steun vanuit de deelnemers. Vincent en Robert zijn weliswaar niet gekozen, maar zij mogen zeker trots zijn dat veel collega’s hun vertrouwen in hen hebben gesteld.

 

Jaap Verweij gaat zijn eerste termijn als VO-lid van SPAN in. Bert Kemperman was al lid van het VO. Hij is dus nu herkozen voor een nieuwe termijn van vier jaar.

 

De zetel van Ellis Minnesma namens de werkgever was vacant per 1 juli 2018. Ellis is op voordracht van de werkgever herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar. Tevens verliep de termijn van Jaap Zandstra als VO-lid namens de pensioengerechtigden op 1 juli 2018. Jaap had zich herverkiesbaar gesteld. Omdat na een oproep per brief en op de website geen andere kandidaten namens de pensioengerechtigden zich hadden gemeld, is Jaap automatisch herbenoemd.

 

Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van SPAN wensen Jaap, Bert, Ellis en Jaap veel succes bij hun werk om de belangen van alle SPAN deelnemers te vertegenwoordigen.