Nieuws

15-05-2018

Actieve deelnemers kunnen stemmen voor zetels in verantwoordingsorgaan

Actieve deelnemers van SPAN kunnen tot en met 29 mei 2018 stemmen voor twee zetels in het verantwoordingsorgaan (VO). Voor de twee vacatures namens de actieve deelnemers hebben zich vier kandidaten aangemeld, die allemaal zijn geaccepteerd door de verkiezingscommissie. Dit betekent dat er verkiezingen worden gehouden.

 

De vier kandidaten stellen zich hieronder voor:

Vincent Hougee (1985) studeerde bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2011 kwam hij als managementtrainee (PDP) in dienst bij Abbott en werkte daarna in managementfuncties bij verschillende bedrijfsonderdelen. Nu is hij Area Manager EMEA F&D Procurement. Lid zijn van het verantwoordingsorgaan ziet hij als een goede stap in zijn persoonlijke groeipad. Vincent is van mening dat iedere werknemer al vroeg in zijn of haar loopbaan interesse zou moeten hebben in zijn/haar pensioen omdat dit een ‘garantie’ is voor de financiële situatie na het werkzame bestaan. “Die garantie”, zo zegt Vincent, “wordt momenteel continu uitgedaagd door de turbulente pensioenmarkt met onder andere de zeer lage rentestand, de alsmaar toenemende vergrijzing en de veranderende wetgeving. Het vinden van passende oplossingen met een zo groot mogelijk voordeel voor werkgever en werknemer, zie ik als een enorme maatschappelijke uitdaging, waar ik graag in meedenk.”

 

Bert Kemperman (1960) ging na een opleiding in elektronica werken bij Fuji Film in Tilburg. Na 20 jaar veranderde hij in 2005 van werkgever en kwam in dienst van Abbott Logistics in Breda. Daar is hij nu Senior Technical Support Engineer. Bert kan bogen op een lange en brede ervaring in de medezeggenschap en het pensioendossier van Abbott. Hij is lid van de ondernemingsraad van Abbott Logistics en ook lid van de centrale ondernemingsraad. Daarnaast is hij lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Zijn huidige termijn loopt af op 1 juli 2018, maar Bert heeft zich herkiesbaar gesteld omdat hij pensioen een heel belangrijke arbeidsvoorwaarde vindt. “Ik wil mij volop voor ons pensioen blijven inzetten”, zegt hij. “Ik hoop dat we binnen Abbott een goed pensioen kunnen blijven opbouwen dat voor zowel de werknemers als de werkgever betaalbaar blijft.”

 

Robert Olthuis (1976) studeerde analytische scheikunde aan de Hogeschool van Utrecht. Hij werkt sinds 1 april 2014 bij Abbott Diagnostics als Ambassador. In die functie is hij verantwoordelijk voor bestaande klanten van klinisch diagnostische ziekenhuis- en huisartsenlaboratoria binnen het rayon Utrecht, Harderwijk, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, en Tiel. Naast zijn werk bij Abbott is Robert ruim 6,5 jaar gemeenteraadslid namens het CDA in zijn woonplaats Putten, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Hij is van mening dat deze bestuurlijke ervaring van waarde kan zijn voor het verantwoordingsorgaan. “Ik ben lid van de Commissie Economie en Bedrijfsvoering. Daar worden onder andere de begrotingen, kadernota’s en jaarrekeningen behandeld.  Ik wil ik mij ook graag inzetten om het pensioenfonds te monitoren, waar het pensioengeld van de huidige en voormalige werknemers van Abbott zich bevindt. Dat is een belangrijke en verantwoordelijke taak.”

 

Jaap VerweijJaap Verweij (1980) studeerde analytische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na 16 jaar gewerkt te hebben binnen de farmaceutische industrie, werkt hij sinds juni 2017 als Project Manager Operational Excellence bij Abbott Nutrition in Zwolle. Hij vindt pensioen een buitengewoon interessant thema, waarin veel aan het veranderen is. “Bij onze regering, de SER en andere instanties is nog geen eenduidigheid over hoe we verder willen met ons huidige pensioenstelsel”, zegt hij. Voor zijn vorige werkgever (MSD) was Jaap twee jaar lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. “Ik heb dit met veel plezier gedaan en heb dit als een mooie verbreding van mijn kennis mogen ervaren. In deze periode heb ik de Leergang Pensioenfondsbesturen Niveau A gevolgd en afgerond. Met veel energie wil ik me bij Abbott kandidaat stellen voor een functie in het verantwoordingsorgaan om zo te mogen meewerken aan één van de bouwstenen voor een goede toekomst, niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen.”

 

Stemmen tot en met 29 mei
Alle actieve deelnemers van SPAN krijgen via de werkgever een mail met een link om online hun stem uit te brengen. Dat kan tot en met dinsdag 29 mei 2018. Zij kunnen dan de twee kandidaten van hun keuze selecteren. De twee kandidaten die de meeste stemmen krijgen, worden per 1 juli 2018 benoemd tot lid van het VO. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het VO. Tevens adviseert het VO het bestuur over belangrijke beleidszaken.
Op dinsdag 12 juni 2018 wordt de uitslag van de verkiezingen gepubliceerd op de website.